FiB

17 september 2010

Alla kan inte bli partiledare

Men nu i valspurten läser jag på fp:s valaffischer att
Sverige har för många akademiker. "Alla kan inte bli
akademiker". Alla kan inte bli partiledare, tänker jag...


Klassföreståndaren, förlåt mentorn, i min sons gymnasieklass
- första ring - säger med en gång till de församlade
föräldrarna att "Jan Björklund har fel. Det ser
inte ut så i skolan.

Majorens satsning på betyg har vad jag kan se slagit helt
fel. Man börjar i första ring med en snabblektion i taktik -
om du skaffar dig underkänt får du tenta upp betygen på
kommunens bekostnad. Så varför anstränga sig för mycket i
början?

Efter några veckor förstår man också vilka skyddsmekanismer
eleverna utvecklar. Det är som på fabriken. Man sänker
kollektivt takten för att inte förstöra ackordet.

Nåja, nu är ju betygen inte relativa längre så hela klassen
kan ju får underkänt. Vilken rektor på en konkurrensutsatt
marknad vill ha det?

Alltså har man infört kursrelaterade betyg, som har den
effekten att en gymnasist som börjar på låg nivå och läser
upp sig under gymnasietiden ändå livslångt förföljs av de
dåliga startbetygen.

Betyg fungerar inte, annat än som en ritual. Höga betyg kan
för övrigt vara farliga för individen. De flesta med höga
betyg presterar senare i livet sämre än de med lite
halvtaskiga.

Och de som har taskiga slås ofta ut helt i onödan. Baylan
har rätt när han säger att ungerna ska ha en andra, tredje,
fjärde, femte chans.

Men nu i valspurten läser jag på fp:s valaffischer att
Sverige har för många akademiker. "Alla kan inte bli
akademiker".

Vad andas Björklunds formulering? Framför allt visar det att
folkpartiets ledare inte fattat någonting om vart samhället
är på väg. I Ryssland har man de senaste åren haft 120 %
högskolerekrytering av årskullarna från gymnasium (120 %
därför att en massa överåriga strömmat till).

Är det mer sannolikt att ska vi säga nanonteknologin leder
till stora genombrott i Ryssland än i Sverige, där frågan om
framtidens teknik helt lyser med sin frånvaro i debatten.

Hur många har hört talas om grafin och vet vad det är? Ett
ämne som kan revolutionera hela vår vardag och t ex göra
vätgasen till nästa stora bilbränsle.

I andra länder är grafin redan en industri som sysselsätter
tusentals.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.