FiB

20 september 2010

Upp till bevis!

En majoritet av det svenska folket har röstat för partier som vill börja
dra tillbaka av de svenska trupperna från Afghanistan.

Den röd-gröna oppositionen sa i sitt manifest att tillbakadragandet skulle börja
tidigt 2011.

http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-om-afghanistan/
Sverigedemokraterna kräver "en succesiv avveckling" av den militära insatsen
i sina politiska riktlinjer.

http://sverigedemokraterna.se/2010/06/23/sverigedemokraterna-svarar-pa-alliansens-100-fragor
Ett av den nya riksdagens första beslut blir frågan om förlängning av mandaten för den
svenska truppen i Afghanistan som brukar fattas i början av december.

Om de partier som gått till val med tillbakadragande från Afghnistan på sina program
håller fast vid sina vallöften finns förutsättningar att starta tillbakadragandet omedelbart.
Väljarna har rätt att vänta sig att de står fast vid sina valkrav och agerar på
ett sådant sätt att kravet kan realiseras och regeringens linje fällas.

Det eller de partier som sviker sina egna vallöften får räkna med väljarnas dom.

Stefan Lindgren
vice ordf. Föreningen Afghanistansolidaritet

3 kommentarer :

 1. En korrekt teoretisk politisk analys, Stefan!

  Frågan är hur vi får denna att övergå i politisk praktik, trots de hinder för detta, som reses av vårt parlamentariskt representativa demokratiska system. Genom en kraftig uppslutning för kravet "TA HEM TRUPPERNA NU!" under Afghanistanveckan? Genom ett intensifierat namninsamlande? Det är någon gång under senhösten besluten ska tas om ytterligare truppförstärkningar (vilka sägs nödvändiga för att ett senare tillbakadragande ska kunna göras!!!). En stark folkopion har då chansen att påverka det beslutet, just pga det parlamentariskt "svåra" läget!

  I det arbetet behövs utomparlamentariskt arbete. Diskussioner folk till folk, demonstrationer och apellmöten! Här finns möjligheten, men då krävs att vi riktar in arbetet just på detta och bortser ifrån våra partiegoistiska strävanden. Lars Ohlys hot om "utomparlamentariska aktioner" på valnatten riktar sig just mot en av de krafter, det nya riksdagspartiet Sverigedemokraterna, som faktiskt står på vår sida i den här kampen! Ohlys sidospår måste bestämt avvisas av den svenska solidaritetsrörelsen för Afghanistan!

  Under hösten kommer vår förmåga att bygga ut och stärka enhetsfronten att vara avgörande!

  SvaraRadera
 2. Dennis! Man kan avsky det SD står för, inte minst islamföraktet och den allmänna svartmålningen av invandrare (attityder som inte nödvändigtvis följer av att man vill minska invandringen men som SD i hög grad härbärgerar) och ändå hamna på samma sida i konkreta frågor. Nu ska vi inte släppa den här chansen att ge krigsivrarna en motgång. Kampen börjar idag för att göra 9 oktober till en massmanifestation för att ta hem de svenska trupperna. Norra Bantorget 12.30. Skriv upp det. Alla är välkomna! Beställ material från afghanistansolidaritet@gmailcom

  SvaraRadera
 3. Afghanistanveckan 4-9 okt med avslutning den stora demonstrationen lörd den 9/10 kostar en hel del. Bidrag mottages tacksamt till pg 33 13 24-4 Föreningen Afghanistansolidaritet.
  För 150 kr kan man bli medlem och få tidningen Afghanistan.Nu fyra gånger om året.
  Den som meddelar sin e-adress får Nyhetsbrev varannan vecka.
  Sixten Andréasson kassör

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.