FiB

11 november 2010

När familjen Nobel slog bakut

I nya numret av Folket i Bild/Kulturfront ifrågasätter den f d
officeren Berndt Paulsson Nobels fredspris till Obama.

Det gör han rätt i.
Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas dem
som "hafva gjort menskligheten den största nytta" och att en femtedel
tilldelas "den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande
och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och
spridande af fredskongresser".

Obama har varken rustat ned eller startat några fredskongresser. Just nu
står hoppet till en av hans rivaler, den republikanske senatorn
Kichinech som lägger förslag om att ta hem trupperna från Afghanistan
ögonaböj.

En gång har faktiskt fredspriset gått till en riktig fredskämpe, Carl
von Ossietzky, som hamnade i Hitlers koncentrationsläger för att han
avslöjat Hitlertysklands hemliga upprutning (i maskopi med Sovjet
intressant nog).

När von Ossietsky fick priset 1935 vaknade plötsligt Nobelfamiljen till
liv och började yra om att det stred mot Albred Nobels testamante.
Hjalmar Nobel, Ingeborg Ridderstolpe (född Nobel) och Ludvig Nobel
protesterade mot priset och bad mer eller mindre Hitler om ursäkt.
Lika omstritt som Ossietzkypriset, lika lite ifrågasatt var priset till
krigsförbrytaren Henry Kissinger 1973.

Och det är naturligtvis ingen i den liberala pressen som ställer sig
frågan vad Liu Xiabo har gjort för "folkens förbrödring" eller för att
minska "de stående arméerna" i Asien.

Tvärtom, tycks ju i synnerhet USA:s generaler, men även Storbritanniens
uppmuntrade av priset och deras politiker tar tillfället än en gång
undervisa Kina i värsterländsk parlamentarism.

Det fattar väl minsta barn att redan Liu Xiabos uppfattning att "Kina
behöver 300 år till av kolonialism" - efter Kissinger och Obama - är
tillräcklig kvalifikation för ett Nobels fredspris.

En annan Nobelpristagare, Peter A. Diamond som varit med och utvecklat
den fantastiska teorin om att bekämpa arbetslösheten med sänkt (!)
arbetslöshetsunderstöd är på väg in i Federal reserves styrelse där han
ska hjälpa till att rädda Ben Bernankes "lätta pengar"-linje.

Bernanke har just beslutat att pumpa ut 600 miljarder nytryckta dollar i
ekonomin vilket kommer att spä på inflationen och urholka Kinas
fordringar.

Ett beslut som kan utlösa ett formidabelt valutakrig och skärpa alla
motsättningar i världen.

Men som Paulsson påpekar har många fredspris - och kanske ännu fler
ekonomipris gått till förtjänta personer. Läs Krugman, läs Stiglitz -
två verkligt förtjänta Nobelpristagare. Läs Ozzietsky - den store
fredskämpen!
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.