FiB

26 juni 2011

Fem lärdomar av Sverige

Washington Post sammanfattar i en artikel idag fem lärdomar av Sveriges
ekonomiska framgångar. Om vi bortser från överdrifterna är det
intressant att se vad amerikanska iakttagare anser viktigt.


1. God ordning på statsfinanserna. Samla i ladorna under goda år för att
kunna expandera under krisår.

Att möjligheterna till sådan sund keynsianism har snarast minskat under
Alliansregeringen går amerikanerna förbi.

2. Fiskala stimulanser kan vara mer effektiva när de är automatiska. Med
detta syftar tidningen på att de svenska välfärdssystemet som ger
inkomster, sjukvård och andra tjänster" till arbetslösa.
WP sätter alltså på andra plats just de egenskaper i den svenska
ekonomin som Alliansen mest av allt velat montera ned.

3. En aggresiv finanspolitik. Med detta syftar WP på riksbankens envist
låga räntor.

Den möjligheten skulle bortfalla vid ett eurointräde, som Alliansen (och
s) slagits för.

4. Håll värdet på valutan flexibelt.
Den möjligheten skulle bortfalla vid ett eurointräde.

5. Bankirer kommer alltid att göra misstag. Se till att de inte
ödelägger ekonomin.


"Misstagen" framträder först när en bubbla spricker. I Sverige har den
enorma bostads- och fastighetsbubblan ännu inte spruckit.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.