FiB

21 juli 2011

Varför Murdoch är så viktig

Vad är det som är så viktigt med Murdoch-affären i Storbritannien?
Varken Anders Engler på Rapport eller någon annan svensk korre tycks vara sanningen på spåret.
Anthony Barnett skriver i artikeln  After Murdoch 17 juli 2011:

... Murdoch är en krigshetsare. Han är en man som säljer krig. ... Han tillämpade detta en global nivå
efter 11 septemnber. Inte en enda av hans 130 chefredaktörer runt om i världen motsatte sig invasionen av Irak. Han bildade ett triumvirat med Bush och Blair för att stödja invasionen. Hade hans media varit genuint undersökande (som nu åberopas för News of the World) skulle de ha avslöjat lögnerna och desinformationen som ledde fram till Irak-invasionen. Istället bidrog han, på Fox News i synnerhet, till skapa och sprida dem ....

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.