FiB

21 januari 2012

"Det är inte politiken det är fel på"

Carin Jämtins presskonferens blev på sätt och viss en symtomatisk
föreställing. En övning i byråkratiska språkkrumbukter. Nästan inte ett
ord politik.

Jo, två.


Håkan Juholt har utvecklat partiets politik, menade hon och
exemplifierade med "barnfattigdomen" och "avregleringarna". Det var de
enda politiska ord som yttrades på den presskonferensen.

Men vad betyder de?

Barnfattigdom måste ju definitionsmässigt vara detsamma som
barnföräldrars fattigdom, dvs. barnfamiljernas situation. Inget
nytt ämnesområde direkt. Men vilka är förslagen?

Avregleringar - menade Jämtin att (s) är för eller mot dem? De flesta
avregleringar genomförts under (s)-styre, så frågan är faktiskt
motiverad.

De två exempel hon gav visar att partiet just saknar politik och
att Juholts bludder haft den förtjänsten att det blottlagt detta.

Alltså: spika ett handlingsprogram för vad (s) vill genomföra
nu - med hjälp av olika riksdagskoalitioner - eller inom 1 eller max 2
år efter en valseger.


Stefan Lindgren