FiB

26 januari 2012

Nej till Europakten!

Socialdemokratin har framhållit fyra punkter som villkor för sitt stöd
åt europakten.

Det räcker inte.


Socialdemokratin har framhållit fyra punkter (eller är de fem?) som villkor för sitt stöd
åt europakten:

"Vi är överens med regeringen om att finanspakten inte medför
några rättsliga förpliktelser för Sverige. Det vill säga Sverige ska
inte överlämna någon beslutanderätt från riksdagen över vårt
finanspolitiska ramverk eller ge möjlighet för ytterligare
sanktionsmöjligheter till EU-domstolen genom finanspakten.
Vi är överens om att det svenska inflytandet måste garanteras,
till exempel genom tillträde till euroländernas toppmöten där
finanspakten behandlas. Vi anser inte att det svenska inflytandet är
tilltäckligt tillgodosett i det senaste avtalsutkastet.
Vi är överens om att det måste finnas tydliga garantier för respekten
för arbetsmarknadens parter i avtalet. Därför är det viktigt att
nuvarande skrivningarna på detta område blir kvar i det slutliga avtalet.
Vi är också överens om garantier för att våra undantag ska
gälla om finanspakten blir en del av EUs fördrag. "

Räcker dessa förbehåll?

Knappast. Europluspakten är ett diffust projekt med förslag om en
del mycket långtgående åtgärder för att "stärka konkurrensförmågan".
Bl a talas om höjda pensionsåldrar, skattesamordning, avskaffad
indexering etc.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Plus_Pact)

Kanske är jag ute och cyklar här, men det beror i så fall på att
alla detaljer är hemliga. Regeringen har dragit dem i utrikesutskottet
men dess ledamöter har munkavle.

Det är hur som helst svårt att förstå varför Sverige frivilligt ska dra på sig
denna tagelskjorta som är avsedd att rädda euron, ett samarbete som vi
inte är med i. Det finns ingen logik i detta - om inte baktanken är att
vi ska så till den grad vänja oss vid den gemensamma valutans
förutsättningar att det till sist verkar ologiskt att inte ta också det
slutliga steget.

De små stegens tyranni, alltså. Ett sätt att blåsa svenska folket på
folkomröstningsresultatet, som gett Sverige så enorma fördelar.

Inte ska väl detta bli ditt jungfrubeslut, Stefan?

Nej, låt oss kalla en spade en spade.

Tyskland är det land som tjänar mest på eurosamarbetet. Det
gör att landet kan sälja sina bilar etc till priser som räknas i en
permanent undervärderad valuta.

Tyskland har förmånen av en ändlös devalvering. Grekland och
EU:s fattigare delar betalar priset.

Sverige måste verka på andra sätt för att hjälpa de länder i Europa
som är mest krisdrabbade nu. Framförallt ska inga beslut som
ökar den lilla krigslystna EU-elitens makt fattas.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.