FiB

11 april 2012

Inget försvar för Hildebrandt

Föreningen Afghanistansolidaritet har polisanmält Johanne Hildebrandt
för att ha deltagit i olaglig plundring av afghanska fornlämningar.

Nu finns det en webbsida som heter "Medievärlden" som blixtsnabbt var
ute för att förklara att det bara rör sig om några "krukskärvor".

Hur vet man det? Och varför är man så angelägen att bagatellisera
händelsen?


Redan om man lyssnar på vad Hildebrandt sa i sitt föredrag i augusti
framgår ju att hon bl.a. stal om en kruka som krönte en gravplats
"eftersom den ändå skulle ha gått sönder". Krukan som tycks vara rätt
hel av Hildebrandts egen bild att döma borde naturligtvis undersökas av
arkeologer istället för att hamna i Hildebrandts vitrinskåp.

Vad mer har hon stulit? Vad har de svenska soldaterna stulit? Om de leds
på platsen av officerare som överste Ulf Henricsson som sitter i
styrelsen för Hildebrandts mediabolag är det väl inte så konstigt om
soldaterna tycker att de kan plocka på sig ostraffat.

Men de berättar det inte i videofilmade föredrag. Det är fördelen med
Hildebrandt, en fördel som åklagare bör utnyttja.

Stefan Lindgren

Läs artikeln om Hildebrandts plundring i senaste numret av tidskriften
Afghanistan.Nu. Kan beställas från afghanistansolidaritet@gmail.com.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.