FiB

16 juni 2013

Iran vann valet!Med över 70 procents valdeltagande har Irans unga demokrati visat sig livskraftig. Kritikerna menar att Khamenei och väktarrådet utgör en diktatur.

Man glömmer att även de är valbara.

Man glömmer att i västerländska s k mönsterdemokratier kandidaterna sovras 1) av penningpungen 2) av formaliteter som avgörs i valkommissioner och domstolar och 3) av informella beslut i eliten (Ron Paul hade pengarna men stämplades ändå som en omöjlig kandidat redan från början på grund av åsikter som stred mot imperiets och det militär-industriella komplexets intressen).

Det iranska folket kom fram till sitt beslut genom att noga följa tre långa TV-debatter. Kandidaternas argument och ståndpunkter blev avgörande utan påverkan av manipulativ reklam. Har inte det iranska samhället - och dess snart
3 000-åriga historia - något att lära oss?

Stefan Lindgren

PS. Den första bilden som syns i bildspelet är en fris i Naqsh-e Rustam, provinsen Pars, som föreställer hur kejsar Shapur mottar den romerske kejsaren Valerianus 260 e Kr. Romarna hade just invaderat Syrien och fortsatte dumt nog in i Iran. Shapur förödmjukade romaren genom att använda honom som "pall" när han skulle bestiga sin häst.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.