FiB

18 september 2014

Apropå gränskränkningar

Nu rapporteras åter om ryska gränskränkningar av vårt luftrum. För den som
varit med under kalla kriget är detta inte särskilt uppseendeväckande. Om
jag minns rätt var antalet gränskränkningar per år på 1980-talet c:a 20 och
de var jämnt fördelade på Nato och Warszawapakten.


Om Sverige informellt ansluter sig till Nato med värdlandsavtalet kan det
göra Sverige till plattform för angrepp på Ryssland. Då får man också räkna
med att de provokativa framflyttningar Nato gör till Rysslands gräns också
återverkar på oss i form av höjd rysk aktivitet. Som man bäddar får man
ligga.

Det är verkligen tragiskt att en svensk utrikesminister inte längre kan ha
den hållning som dåvarande utrikesministern Lennart Bodström uttryckte 21
mars 1984 sade:

"Som regeringen vid flera tillfällen tillkännagivit, ser den allvarligt på
de uppgifter som under 1983 och även i år kommit om kränkningar av det
svenska territoriet. De flesta iakttagelserna om förmodade gränskränkningar
har visserligen efter de militära myndigheternas noggranna undersökningar
kunnat läggas åt sidan sedan man fått en naturlig förklaring till vad som
iakttagits. Men kvar står ett antal iakttagelser där vederbörande
myndigheter inte kunnat utesluta att det varit fråga om avsiktligt intrång
på svenskt territorium.

Neutralitetspolitikens trovärdighet kräver att vi reagerar skarpt på
gräns­kränkningar. Att underlåta att reagera skulle kunna missförstås, inte
bara av den som kränker våra gränser utan även av tredje land.

På samma sätt skulle missförstånd med allvarliga konsekvenser kunna uppstå
om regeringen utan att ha övertygande bevisning gjorde uttalanden om vem som
var ansvarig för gränskränkningar. Det får inte uppstå misstankar om vår
beslutsamhet att konsekvent och med fasthet fullfölja neutralitetspolitiken.
För att vår neutralitetspolitik skall fylla sin viktiga roll att hålla oss
utanför en stormaktskonflikt räcker det inte med att vi uttalar vår vilja
till neutralitet. Därutöver fordras också att omvärlden har förtroende för
vår uttalade vilja."

En svensk utrikesminister idag har berövats sina viktigaste argument.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.