FiB

6 september 2014

Brev från Carl Bildt


I går fick jag brev från Carl Bildt. Jag hade skrivit till honom och
frågat vad han tänkte göra åt att svenska nazister deltar  i svensk
uniform i kriget i Ukraina.


Jag ställde tre frågor. På dessa svarade Excellensen Bildt Goddag, yxskaft.

Mina frågor hade justieminister Beatrice Ask besvarat redan 9 augusti, menade han.

Hon sa då i riksdagen:

"Regeringen ser allvarligt på att personer från Sverige reser till
konflikthärdar utomlands för att delta i olagliga våldshandlingar eller
träning med koppling till terrorism.

Internationellt samarbete är avgörande för att kunna bekämpa det som Anders Karlsson tar upp och regeringen har ett starkt internationellt engagemang i dessa frågor. Jag, EU-ministern och utrikesministern deltar aktivt i diskussionerna inom bland annat EU om hur vi gemensamt ska kunna förebygga och bemöta problematiken med personer som reser till konfliktområden i syfte att delta i olagliga våldshandlingar. Regeringen anser dock att åtgärder måste avvägas noga mot kraven på rättsäkerhet och skydd för den personliga integriteten.

I regeringens skrivelse Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism (skr. 2011/12:73) framgår att problematiken med personer som reser till konfliktområden från Sverige och andra delar av västvärlden för att delta i strid eller träning är en del av hotbilden mot Sverige och svenska intressen. I skrivelsen redovisas de åtgärder som regeringen och ansvariga myndigheter vidtar för att förebygga och förhindra dessa problem. I regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44) redovisas viktiga åtgärder som syftar till att förebygga alla former av våldsbejakande extremism. För att stärka det förebyggande arbetet ytterligare utsåg regeringen den 26 juni (2014) en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

I Sverige medför lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet en långtgående kriminalisering redan på planeringsstadiet. Straffskalan sträcker sig upp till sex års fängelse.

Svensk straffrättslig lagstiftning ger också goda möjligheter att lagföra personer för bl.a. krigsförbrytelser, oavsett var brottet är begånget och av vem. Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft, lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Lagen innebär bl.a. att straffansvaret för krigsförbrytelser förtydligas. Den 1 juli 2010 slopades dessutom preskriptionstiden för en rad allvarliga brott."

Nu förstår var och en att detta är ett goddag, yxskaft-svar.

Vare sig Kievjuntans trupper, eller de mer eller mindre uttalat nazistiska
privatarméer som  härjar i Ukraina (svenskarna deltar i den sk Azovbataljonen
som öppet imiterar nazistisk heraldik och ideologi) har stämplats som terrorister
av EU, FN, USA eller Sverige.

De berörs alltså inte alls av Asks svar på en fråga som närmast gällde
ISIS/IS.

Utrikesministern väljer alltså att dribbla bort en fråga som är mycket
känslig för honom själv, eftersom han konsekvent har förnekat existensen
av fascistiska inslag i Kievjuntan.

Inte en enda gång sedan konflikten startade i november 2013 har han tagit
f-ordet i sin mun.

Fascisterna är nämligen besvärande för hela hans historieskrivning att
konflikten i Ukraina är en ädel demokratisk kamp för att få tillhöra
"Europa" (ur vilket Ryssland händigt bortdefinieras).

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

  1. Varken du eller jag är förvånade. Den karln är mästare på att dribbla och kan ta tillbaks ett uttalande som sas 3 minuter innan. Överrumplingstaktik är effektiv. Jag hoppas att episoden med en amerikansk agent, även om obetald, snart är över

    SvaraRadera
  2. Carl Bildts arrogans är gränslös. Hoppas att det är sista vecka för honom.
    Lubos Havlik

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.