FiB

11 september 2014

Nato-avtal. Påverka en riksdagsledamot!

Nu har Sverige och Nato skrivit under avtal om värdlandsstöd, vilket innebär att Nato kan komma att ha trupp och materiel i Sverige.

Det är ett steg för mycket in i Nato.

Ett pressmeddelande från Försvars- och Utrikesdepartementet 4 september avslutas med att "Avtalet kommer att föreläggas riksdagen innan det kan träda i kraft."

Låt oss ta fasta på det och försöka hjälpa på traven riksdagsledamöter som kan vara beredda att gå emot en partilinje.

Läs mer här

Björn Backengård

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.