FiB

8 september 2014

Regeringsskifte = vitbok

Urban Ahlin lovar vitbok om Afghanistankriget.Ett löfte från socialdemokratin som tyvärr har kommit bort i mediabruset är att Sveriges deltagande i Afghanistankriget ska granskas.

När den socialdemokratiska partikongressen 4 april 2013 behandlade en motion från Stockholms partidistrikt om detta förklarade urban Ahlin som partistyrelsens föredragande:
"Låt mig börja med frågan om vitbok och Afghanistan.
Jag tycker att det är viktigt att partistyrelsen har beslutat i enlighet med den attsatsen av det enkla
skälet att insatsen har pågått under lång tid och att den har varit väldigt ifrågasatt. Det har varit
mycket diskussioner på våra partikongresser tidigare om åren och jag tycker att det är rimligt att vi
nu, när vi avslutar den stridande delen av insatsen nästa år, faktiskt går igenom effekterna och vad
det hela ledde till genom en så kallad vitbok. Det är högst rimligt och det är klart att vi ska ställa det
kravet på regeringen. Partiet har inte de resurserna men om vi får regeringsmakten ska en sådan
vitbok tas fram."
Det är rimligt att tro att en hel del av de manipulationer som ledde till att Sverige gick in i ett krig som många politiker från början trodde var en FN-insats kommer att påverka den fortsatta Nato-diskussionen. En bilhandlare får inte sälja gamla bilar med vilka löften och påståenden som helst.
Detsamma borde gälla krigets köpmän.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.