FiB

11 september 2014

Så ska du rösta


Rösta på det parti som lovar ....

Rösta på det parti som lovar att säga nej till ett Nato-avtal som går längre i eftergifter för en aggressiv stormakt än Per-Albin någonsin vågade drömma om!

Rösta på det parti som lovar att återinföra värnpliktsarmén - folkförsvaret - och i framtiden förhindra Sveriges deltagande i angreppskrig (Afghanistan, Libyen).

Rösta på det parti som vill ha en alliansfri utrikespolitik och vill bygga fredliga relationer med alla våra grannländer.

Rösta på det parti som vill återinföra folkskolan-enhetsskolan-grundskolan-medborgarskolan, där unga från alla samhällsskikt får lära sig leva med varandra.

Rösta på det parti som anser att offentligt finansierad vård, omsorg och skola också ska drivas i offentlig regi. (Allting annat innebär ohanterliga moraliska risker - "moral hazard")

Rösta på det parti som säger nej till en "jämviktsarbetslöshet" på 7 % och vill arbeta för full sysselsättning.

Rösta på det parti som lovar att reglera Sveriges invandringspolitik och vårt humanitära bistånd till krisområden så att vi på bästa möjliga sätt hjälper människor i nöd utan att skapa sociala krishärdar i Sverige (invandrarghetton, ökad arbetslöshet, ökad bostadsbrist etc) och underblåsa rasistiska strömningar.

Rösta för det parti som är berett att verka för avtalsenliga löner för alla och stoppa organiserad lönedumping.

Rösta på det parti som lovar krafttag mot självskadebeteende som tiggeri, narkomani och fylleri.

Rösta på det parti som vill återställa pensionerna till den nivå som var målet med ATP-reformen.

Rösta på det parti som lovar att  sänka elkostnader - elen behövs för att värma och driva vårt stora land. Fasa ut oljan!

Rösta på det parti som vill slå vakt om familjen, barnens rätt, kyrkan, kungahuset och arbetarrörelsen.

Jag är övertygad om att en majoritet av svenska folket stöder kraven – men finns ett sådant parti?

Kan det finnas? Om svaret är nej – är valet demokratiskt?

Stefan Lindgren

3 kommentarer :

 1. Vilken kyrka? Sverige har ju ingen.
  Och vad är det som är bra med kungahuset? En mer reaktionär institution är svår att tänka sig.

  Familjen, för övrigt: så vitt jag vet är du en av de som motsätter sig äktenskapsjämlikhet och reproduktiva rättigheter, så du är ju själv snarare mot än för familjen.

  Och vad innebär barnens rätt? Skärpt barnporrförbud, istället för dess avskaffande? Själv är jag för yttrandefrihet.

  SvaraRadera
 2. På den här bloggen debatterar vi med öppet visir. Skriv under med eget namn!
  Att vi inte längre har en statskyrka betyder väl inte att kyrkan inte finns? Kungahuset reaktionärt? I förhållande till vad? Mycket av våra liv styrs av personer och sällskap (EU-kommissionen, bolagsstyrelser, Nato etc) som inte är underställda allmänna val. Den dagen de är avskaffade kan det vara lämpligt ta en diskussion om det minsta av demokratiproblemen, kungahuset, som ju i Sverige inte bär upp någon monarki i statsrättslig mening.
  När jag talar om familjen talar jag om den i den mångtusenåriga heteronormativa meningen. Som Alberto Moravia säger är familjen civilisationens största landvinning. Barnens rätt är bl.a. rätten till en far och en mor.
  Barnporrförbud har visat sig kunna användas för bl a utpressning. Barnporren och andra avarter kommer att få en krympande marknad i ett samhälle där kärleken mellan man och kvinna, den kanske främsta drivkraften i vår kultur (näst Mammon, tyvärr), får blomstra.
  Yttrandefriheten är inget att mixtra med.

  SvaraRadera
 3. Är valet demokratiskt? Den frågan är lömsk och bör inte ställas på valdagen enligt min mening. Vad är alternativet idag Stefan?

  Vi behöver fortsätta att agera politiskt inom konstitutionens ramar – fast den är sargad och den lagstiftande makten delvis flyttats till Brüssel. Men Yttrandefriheten är vår främsta garanti för att alla de frågor du väcker i ditt valmanifest blir diskuterade. Jag håller med om det mesta.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.