FiB

4 mars 2015

Ett år efter kuppen

Ett år efter kuppen summerar Ukrainas valde men störtade president Viktor Janukovitj i Moskvatidningen Argumenty i Fakty utvecklingen. Läs hans reflektioner!


Ett år har gått sedan den fruktansvärda tragedin - massmordet på Majdan. För första gången dödades människor i Ukraina i direktsändning. Och de som dödades var inte ledarna för oppositionen, inte de väpnade radikalernas företrädare - kom ihåg det, inga företrädare för "Högra Sektorn" dödades. Vanliga demonstranter och säkerhetstjänstemän hade inte en chans. Syftet med verkställigheten var tydligt - att hetsa upp folket till det yttersta för att motivera det planerade övertagandet. Den nuvarande regeringen meddelade omedelbart att Janukovitj beordrat mördandet och att det utförts av "Berkut". Versioner om krypskyttar avvisades omedelbart Ukraina. Ett år senare medger alla tjänstemän i Ukraina att det var krypskyttar, men utländska sådana! Fråga: När talar de sanning - då eller nu? Jag säger: varken då eller nu. Sanningen att krypskyttarna som sköt människor agerade på order av dem som arrangerat Majdan.

Tänk efter vem som vann på dödsskjutningarna på Oberoendetorget? De som vann var desamma som sedan kom till makten. Och nu gör allt för att dölja de verkliga förövarna av denna tragedi.

Men sanningen kan inte döljas för evigt. Information om prickskyttar och deras ledare i den nuvarande regeringen, förekommer alltmer i pressen, inklusive den västliga. För min del kommer jag att göra allt för att mördarna ska ställas till svars för de brott de begått.

För vad begicks dessa brott? Vad har den nya makten fört med sig? Efter ett år kan vi göra en första summering. Man måste alltid jämföra med något och jag tror ukrainarna fortfarande minns hur de levde i januari 2014. Men jag skulle vilja jämföra resultaten av denna regim med de löften de gav Majdan. Kanske åtminstone något av dem har uppfyllts:

* genomförandet av den ekonomiska delen av associeringsavtalet med EU har skjutits upp;
* den utlovade viseringsfriheten (med EU) har förblivit ett löfte. Tvärtom, för ukrainarna blev det ännu svårare att besöka vissa länder;
* ukrainarnas levnadsstandard har försämrats drastiskt;
* korruptionen har skjutit i höjden;
* oligarkerna som sponsrar Majdan har fått obegränsad makt;
* landet har förlorat yttrandefriheten. Att kritisera regeringen är ett brott.

Det visar sig alltså att man kämpat för demokratin på ett sådant sätt att först och främst demokratin blivit lidande. Och idag styrs Ukraina utifrån, och de nuvarande ledare får sig föreskrivet vilka beslut de ska fatta.

Jag anser att på årsdagen av maktövertagandet borde dessa lögnare gå till Majdan och rapportera till folket om hur deras löften genomförts. Människorna som de lurat kommer själva att sätta betyget.

Men den nya regimens hemskaste brott är kriget mot det egna folket.

Omedelbart efter kuppen beslöt de nya härskarna att förödmjuka Donbass, tala med det som segrare till besegrade. När människorna begärde decentralisering av makten, hängde Kiev på dem etiketten "separatister" och sedan "terrorister". En makt, som inte erkänner legitimiteten i hälften av landet, beslutade att använda armén mot folket, och stridsvagnar sändes ut mot det fredliga Donbass. Invånarna i Donbass blev oskyldiga offer för en kompromisslös maktpolitik.

Till detta har de infört ekonomisk blockad mot Donbass, som drabbar den mest marginaliserade befolkningen: pensionärer, funktionshindrade, familjer med barn. Jag är rädd att vi ännu inte helt insett de fasansfulla konsekvenserna av denna blockad. Ii många hus och lägenheter sitter ensamstående människor vars öde ingen känner till.

Men även i denna tragiska situation förekommer manifestationer av vänlighet och mänsklighet. Jag vet en hel del exempel på hur invånarna i Donbass kommit varandra till hjälp och delar livets nödvändigaste med sina landsmän.

För att förstå hur man kan stoppa kriget, måste vi förstå skälen till att det startade och fortsätter. Den mardrömslika situation som kriget i Donbass skapat gynnar de nuvarande makthavarna.

För det första genom att frivilligbataljoner på grund av kriget kan hållas borta från huvudstaden, så att de inte hotar den nuvarande regeringen. Genom att fylla dessa bataljoner med de mest radikala partiernas företrädare, gör regeringen dem till "nyttiga hjältar".

För det andra jagar man bort och förintar en protestvillig del av väljarkåren. . Detta visade tydligt det senaste president- och parlamentsvalet, där miljontals människors rösträtt fullständigt ignorerades. Genom detta krig är Donbass uteslutet från det politiska livet. Krim har de redan förlorat.

För det tredje avdelas enorma summor i budgeten till militära åtgärder - nästan 64 miljarder hryvnia år 2014. I ett land som håller på att falla i en ekonomisk avgrunden, satsades varje dag 5,7 miljoner dollar på kriget! Vart tog ett så stort belopp när man betänker att de använder militär utrustning och ammunition från sovjettiden och ammunitionen levereras inte av armén utan av volontärer?

För det fjärde kan den nuvarande ukrainska makten hänvisa till krigskostnaderna när den måste förklara försämringarna för ukrainarna, avsaknaden av reformer och den misslyckade ekonomiska och sociala politiken. Alla deras brister förklaras med kriget.

För att stoppa konflikten, måste det internationella samfundet att sätta press på den ukrainska ledningen att stoppa kriget. Så jag uppmanar de internationella ledarna att vara konsekventa i sitt handlande för att avsluta kriget, eftersom oskyldiga människor hela tiden dör. I Kiev finns det ingen vilja att hitta en kompromiss. Förhandlingarna förs endast när de behöver åter utrusta armén och genomföra en ny våg av mobilisering. Kan den man som kallar sig "världspresident" underteckna ett dekret om mobilisering?! [Janukovitj syftar här på att USA:s president Obama inte har sådana fullmakter som Porosjenko tagit sig - i strid med Ukrainas författning, som kräver en krigsförklaring av radan för att mobilisering ska ske. red.]

Jag tror att endast en förhandlingsprocessen som tar hänsyn till synpunkter från alla berörda parter är en väg ut ur denna återvändsgränd. Om det går att uppnå överenskommelser måste stormakterna garantera att de uppfylls.

Och för ukrainarna bör den nationella idén vara en stark önskan att återvända till en stark, självständig nation, återställa ekonomin och börja ta itu med de sociala frågorna. Och viktigast av allt, vi behöver inte riva ner, utan bygga. Alla ukrainare förväntar sig fred och framtidstro av landets ledning.

Argumenty i Fakty 25/2 (tidningen understryker att författarens åsikter inte nödvändigtvis sammanfaller med redaktionens)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.