FiB

26 september 2015

En bluff avslöjad


Dan Korn, rabbin i Manchester och författare, avslöjar i dagens Göteborgs-Posten en akademisk bluff, utförd i Irene Molinas avhandling "Stadens rasifiering" (1997).

Korn visar hur författaren med ren citatförfalskning lyckades framställa paret Alva och Gunnar Myrdal som rasister. Hon är inte ensam. Det ideologiserande fusket grasserar och har fått oss att anta en groteskt förvrängt bild av bl.a. 30-talet och av den framgångsrika svenska neutralitetspolitiken.


I "Kris i befolkningsfrågan" från 1934 förutspådde Gunnar och Alva Myrdal att det ökande svenska välståndet kommer att leda till att många människor vill immigrera till Sverige. De beskriver sedan hur arbetarklassen kommer att motsätta sig detta, av fruktan för lönenedpressning, medan arbetsgivarna kommer att välkomna det.

De hoppas dock att motviljan mot immigration kommer att försvinna inom arbetarklassen och vill gärna se att Sverige öppnar gränserna för flyktingar från Nazityskland.

Det här resonemanget lyckades Irene Molina i avhandlingen "Stadens rasifiering" (1997) förvandla till något helt annat:
"På ett indirekt sätt avvisade paret till exempel möjligheten att lösa befolkningsfrågan med en invandringspolitik, eftersom 'landet skulle översvämmas av invandrare från främmande folkraser'." 

Myrdalcitatet stämmer. Men det är klippt ur en beskrivning av hur förra sekelskiftets konservativa såg på invandring. Det är alltså inte makarna Myrdals åsikt! understryker Korn.


Men Molinas påstående har sen dess upprepats gång på gång i flera andra skrifter.


Molina ljög och lögnen gick hem. "Med käckhet kan man komma långt, med fräckhet kan man komma längre", citerar Korn snapsvisan.


På samma ljög Maija Runcis i sin bok "Steriliseringar i folkhemmet" (1998) om steriliseringarna på 30-talet och framställde dem som del i en rasistisk folkförbättring, trots att motiven var helt andra och att det i arkiven inte finns ett enda fall där en sterilisering utförts på rasindikation. (Jag har själv kollat detta i socialstyrelsens arkiv!)


Dan Korns inlägg är välkommet och bör studeras av alla som är intresserad av historisk sanning, inte minst i dessa tider där anklagelserna om rasism haglar över alla som inte till 110 procent accepterar gällande paradigm.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.