FiB

16 september 2015

Mikael Holmström igen


Dagens Nyheters försvarsreporter Mikael Holmström har idag fått ett helt uppslag till sin bevakning av Rysslands "växande hot" mot Sverige.

Men läs noggrant! På flera punkter ger Holmström felaktiga uppgifter och han har särskilt svårt att svälja förtreten och erkänna att han tidigare gått ut med felaktiga uppgifter.


Miakel Holmström vägrar fortfarande erkänna att jätte-super-larmet om en rysk ubåt vid inloppet mot Gåshaga 17-24 oktober 2014 var falskt alarm. Efter sex månaders analys konstaterade försvaret att det var en arbetsbåt som siktats. Se:
http://www.expressen.se/nyheter/forsvaret-misstankt-ubat-var-en-arbetsbat/

Hur kan Dagens Nyheters ledning tillåta att de felaktiga uppgifterna upprepas, som om försvarets dementi (satt visserligen långt inne) inte existerade? Hur ska DN:S läsare kunna lita på någonting i tidningen?

Min andra invändning mot Holmströms "genomgång" av Rysslands "kränkningar" är att den till största delen handlar om händelser utanför Sveriges territorium. Vilket tal om gränskränkningar kan det då överhuvudtaget vara. Om ett ryskt flygplan släpper ut en fackla för att bli av med ett närgånget svenskt plan på internationellt territorium, på vilket sätt är det en kränkning av Sverige?

Om man så synar de fem "riktiga" gränskränkningar som Holmström har att redovisa, så är en arbetsbåten i Gåshaga. Återstår fyra - i ett fall amerikanskt plan, i ett annat polska och i två fall ryska. 2-2 till Nato-Ryssland alltså. Dvs. ungefär som det alltid har varit.

Min tredje invändning handlar om Holmströms påstående att gränskränkningarna blivit fler. Tabellen nedan över antalet gränskräkningar enligt försvarsstabens siffror publicerade jag på Nyhetsbanken 2014:


År    Marin    Flyg
2000    I.u.    12
2001    1        19
2002    I.u.    I.u.
2003    I.u.    I.u.
2004    I.u.    I.u.
2005    4        I.u.
2006    5        18
2007    3        5
2008    8        10
2009    4        14
2010    6        19
2011    0        3
2012    1        7
2013    1        8
2014    0 (t.o.m 2014-10-28)    6 (t.o.m. 2014-10-28)

Medel    3    11

Källa: Försvarsstaben i epost 2014-10-29


Nu kommer emellertid Holmström med ny statistik för perioden 2011-2015 (tom 14/9)

2011  3 kränkningar
2012  8
2013 10
2014 13
2015  10

Medel 6,4

Jämför detta med medeltalet för 2008-2010, närmast föregående period, som var drygt 20 kränkningar per år! Hur kan man tala om en ökning och medeltalet de senaste fyra åren varit 6,4 kränkningar per år. I förhållande till det kalla kriget är det definitivt en minskning.

En annan iakttagelse jag gör är att försvaret 28 oktober 2014 uppgav i mail att antalet kränkningar 2013 var 9 till antalet. Nu har den siffran bättrats på till 10! Föga förtroendeingivande.

Sammantaget konstaterar jag att "vågen av ryska gränskränkningar" existerar i iakttagarnas hjärna.

Gränskränkningarna har blivit färre men det skrivs alltmer om dem, dvs de ryska:

Söker man i Mediearkivet får man emellertid lätt bekräftelse av intrycket att det talas alltmer om att Sverige är hotat, i synnerhet från ett "aggressivt Ryssland"

Tidningsartiklar om det "aggressiva Ryssland", genomsnitt per år
1984                   1
1993-97              20
1998-2007          37
2008-2013          150
2014                   505
2015                   359         (Till 16/9)

Man måste vara blind för att inte se skillnaden mellan den verkliga verkligheten och den virtuella som journalisterna tycks leva i.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.