FiB

17 september 2015

Mikael Holmström svarar

 


Artikeln i DN 16/9 är korrekt. Däremot innehåller Stefan Lindgrens text om
DN flera felaktiga fakta genom att olika händelser blandas samman.


1. Lindgren kallar först kränkningen i Stockholms skärgård 17-24 oktober
2014 för "falskt alarm". Det stämmer inte, detta var enligt försvarsmakten
och regeringen en konstaterad, säker kränkning. Detta framgår av DN:s
grafik.Däremot tar Lindgren han upp en observation vid Gåshaga som enligt
försvarets senare analys var en arbetsbåt. Men denna händelse inträffade
den 31 oktober. DN:s artikel den 16 september handlar om konstaterade,
säkra, kränkningar och berör därför inte med ett enda ord observationen
vid Gåshaga den 31 oktober.


Lindgrens påstående att Gåshaga-observationen av mig skulle räknas in
bland de "säkra" kränkning är alltså felaktigt.


2. Att DN redovisar händelser utanför svenskt territorium beror på att en
"oväntad eller anmärkningsvärd" händelse i fortsättningen skall redovisas
av Försvarsmakten, vilket framgår av artikeln och grafiken som i den delen
talar om "händelser" - inte kränkningar vilket Lindgren påstår.
 

3. DN:s uppgift om att kränkningarna ökar bygger på skriftligt svar från
Försvarsmakten. För de tre år där både DN och Lindgren redovisar siffror
över kränkningar är talen identiska.
 

Med vänlig hälsning

Mikael Holmström
Säkerhetspolitisk reporter
Dagens NyheterStefan Lindgren replikerar 

1. Holmström väljer att se Gåshagalarmet som en separat händelse. Jag
väljer att sätta den i samband med hela den psykos som rådde från
mitten av oktober 2014 och som ännu består, eftersom den byggts på med
påstådda och eventuella ryska kränkningar.

Mannen som misstog en arbetsbåt för en ubåt var Sven-Olof Kviman
tidigare chef för Mälstens minstation i inloppet till Mysingen och Hårsfjärden,
där en annan ubåtspskykos utspelades 1982.


Svenska folket har inte fått se några bevis för den påstådda kränkningen
vare sig 17-24 oktober eller 31 oktober. Det har ju varit båg som allt annat,
te x din historia om nödsignaler från en havererad rysk ubåt.


Den enda ubåt man fått korn på  var ju "Malen" från 1916!

2. Att försvaret nu ska börja redovisa "oväntade eller anmärkningsvärda" 
händelser utanför svenskt territorium har jag absolut inga invändningar mot. Men
det ska inte redovisas under rubriker av typ "ryska kränkningar" och "ryska hot

mot Sverige". Hoten idag kommer sannerligen från flera håll.


3. Försvarets statistik i min version och din version skiljer sig för 2013, med
en (1) kränkning, inte med 4 som jag skrev förut.

Jag ställer mig också undrande över att det skulle ha skett 4 kränkningar
i fjol höstas efter Gåshaga-ankan. Kanske man börjat räkna mer aktivt?

4. Du kommenterar inte mina bevis för att kränkningarna inte blivit
fler utan färre. En talande tystnad.


Stefan Lindgren

2 kommentarer :

 1. Är sammanställningen av kränkningar korrekt? Att främmande makt inte bara kränker område där svensk jurisdiktion gäller utan därtill ägnar sig åt brottslig verksamhet som stöld av svensk egendom samt tortyr och mordhot är entydigt sådant som svensk krigsmakt ska ingripa mot och regeringen se till att det inte sker. Kravet att svensk vapenmakt ska värna plats där svensk jurisdiktion gäller enligt internationell lag är en central del av att försvara svenskt de facto territorium. På svenskflaggade fartyg gäller svensk lag. 29 juni angrep israeliska krigsmakten den svenska fiskebåten Marianne på internationellt vatten utanför Egyptens kust mer än tio mil från Israels kust.

  De israeliska morden på 9 passagerare i samband med bordningen av turkiska fartyget Marmara i samband med den första Freedom flotilla aktionen 2010 har försvarats med att de skedde inom folkrättens ramar. Enligt detta synsätt anses Israel ha rätt att 36 nautiska mil vilket motsvarar ca 45 km från sin kusts inre vatten (kallat baslinje) borda fartyg. Bordningen av Marianne skedde demonstrativt långt utanför den zon med 36 nautiska mil som hävdats göra Israels agerande lagligt. Israels anses enligt viss folkrättsuttolkare ha rätt att sätta Gaza i blockad genom att hävda att det råder krig och att därför landet med vapenmakt kan stoppa alla fartyg som söker bryta blockaden även på internationellt vatten.

  Oavsett hur man ställer sig till Israels syn på att de kan borda vilket fartyg som helst på internationellt farvatten i hela världen på väg till Gaza så är det ett brott svensk lag och mot folkrätten att grovt misshandla, tortera och mordhota besättningen vilket påpekades i en en FN rapport i samband med bordningen av den första konvojen. Att det handlar om upprepad brottslighet från Israels sida för att skada människor mot gällande svenska lagar har framkommit genom den israeliska statens tydliga våldsamma agerande. Statlig piratverksamhet i Medelhavet genom stöld av fartyg som sker genom att en pistol sätts mot kaptenen huvud för att tvinga denne att ändra fartygets kurs har svenska staten tidigare sänt örlogsfartyg för att motverka. Det kan tilläggas att Sverige till skillnad från tidigare Freedom Flotilla seglatser nu erkänt Palestina som stat, ett erkännande som lika lite som värnandet om svensk jurisdiktion på svenska fartyg har några konsekvenser.

  Att CIA-agenter får rätt att på svenskt territorium föra ut personer för tortyr i Egypten mot gällande svensk lag är i högsta grad också en kränkning av svenskt territorium och riksdagen som lagstiftande församling.

  Att bägge dessa händelser skett med både regeringens och hela eller delar av den parlamentariska oppositionens samtidiga eller efterhandsgodkännande gör dessa fall inte mindre allvarliga, tvärtom. Ett land som inte kan försvara sina lagar utan låter främmande makt genomföra olagliga handlingar där svensk jurisdiktion ska råda samtidigt som kränkningar utan skadliga effekter uppförstoras och beskrivs med en skev bild är en stat som inte längre bryr sig om de egna lagarna och därmed en farlig stat för de egna medborgarna.

  Några källor:

  224. Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot en
  krigförande stats statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

  1. mot mål inom svenskt territorium,
  2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
  3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

  SB PM 2003:2, reviderad
  2009-05-02

  SvaraRadera
 2. Jag var för uppröd när jag skrev inlägget efter att Mariannes kapten nyligen varit på Fackens hus i Kristianstad och föreläst. Flera anmärkningsvärda förhållanden i samband med bordningen i år hade gått mig förbi. Så det blev en hel del felaktig svenska. Här har jag korrigerat:

  Är sammanställningen av kränkningar korrekt? Att främmande makt inte bara kränker område där svensk jurisdiktion gäller utan därtill ägnar sig åt brottslig verksamhet som stöld av svensk egendom samt tortyr och mordhot är entydigt sådant som svensk krigsmakt ska ingripa mot och regeringen se till att det inte sker. Kravet att svensk vapenmakt ska värna plats där svensk jurisdiktion gäller enligt internationell lag är en central del av att försvara svenskt de facto territorium. På svenskflaggade fartyg gäller svensk lag. 29 juni angrep israeliska krigsmakten den svenska fiskebåten Marianne på internationellt vatten utanför Egyptens kust mer än tio mil från Israels kust.

  De israeliska morden på 9 passagerare i samband med bordningen av turkiska fartyget Marmara i samband med den första Freedom flotilla aktionen 2010 har försvarats med att de skedde inom folkrättens ramar. Bordningen av Marianne skedde demonstrativt långt utanför den zon med 36 nautiska mil som hävdats gör Israels agerande lagligt. 36 nautiska mil motsvarar ca 45 km från kustens inre vatten nära stranden (kallat baslinje). Israels anses enligt vissa folkrättsuttolkare ha rätt att sätta Gaza i blockad genom att hävda att det råder krig och att därför landet med vapenmakt kan stoppa alla fartyg som söker bryta blockaden även på internationellt vatten.

  Oavsett hur man ställer sig till Israels syn på att de kan borda vilket fartyg som helst på internationellt farvatten i hela världen på väg till Gaza så är det ett brott mot svensk lag och mot folkrätten att grovt misshandla, tortera och mordhota besättningen vilket påpekades i en FN rapport i samband med bordningen av den första konvojen. Att det handlar om upprepad brottslighet från Israels sida för att skada människor mot gällande svenska lagar har framkommit genom den israeliska statens tydliga våldsamma agerande. Statlig piratverksamhet i Medelhavet genom stöld av fartyg som sker genom att en pistol sätts mot kaptenen huvud för att tvinga denne att ändra fartygets kurs har svenska staten tidigare sänt örlogsfartyg för att motverka. Det kan tilläggas att Sverige till skillnad från tidigare Freedom Flotilla seglatser nu erkänt Palestina som stat, ett erkännande som lika lite som värnandet om svensk jurisdiktion på svenska fartyg har några konsekvenser.

  Att CIA-agenter får rätt att på svenskt territorium föra ut personer för tortyr i Egypten mot gällande svensk lag är i högsta grad också en kränkning av svenskt territorium och riksdagen som lagstiftande församling.

  Att bägge dessa händelser skett med både regeringens och hela eller delar av den parlamentariska oppositionens samtidiga eller efterhandsgodkännande gör dessa fall inte mindre allvarliga, tvärtom. Ett land som inte kan försvara sina lagar utan låter främmande makt genomföra olagliga handlingar där svensk jurisdiktion ska råda samtidigt som kränkningar utan skadliga effekter uppförstoras och beskrivs med en skev bild är en stat som inte längre bryr sig om de egna lagarna och därmed en farlig stat för de egna medborgarna som därtill visar att den inte lämgre förmår hävda sitt nationella oberoende.

  Några källor:

  224. Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot en
  krigförande stats statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

  1. mot mål inom svenskt territorium,
  2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
  3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

  SB PM 2003:2, reviderad
  2009-05-02

  Folkrättsliga bestämmelser om jurisdiktion över fartyg återfinns i 1982 års havsrättskonvention (UNCLOS).

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.