FiB

26 september 2015

Nytt nummer av Afghanistan.Nu


Nr 3/15 av Afghanistan.Nu innehåller ett digert material om Sveriges krigsinsats i Afghanistan.

Samtidigt rapporteras att utomrättsliga avrättningar blir allt vanligare - och det finns starka misstänker att den kvarvarande svenska styrkan på 50 man bistår vid dessa mord.Tanka ner gratis på http://www.afghanistan.nu/arkiv/anu315.pdf.

Detta nummer går inte ut med post till prenumeranterna utan sprids bara  som e-tidskrift.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.