FiB

22 oktober 2015

Sverige med i USA:s drönarkrig

USA:s drönarbaser i gamla världen.
Källa: https://publicintelligence.net


Mer och mer kommer nu fram om USA:s utomrättsliga avrättningar genom det s.k. drönarprogrammet.

Mest sensationellt för svensk del är New York Times avslöjande nyligen att Sverige varit med om att besluta om drönarattackerna i Afghanistan, skriver historikern Lennart Palm här för 8dagar.


Avslöjandet väcker naturligtvis inget uppseende i mainstreammedia och någon undersökning från Internationella åklagarkammaren i Stockholm, på vars bord det ligger att åtala bl.a. krigsförbrytelser, är knappast att förvänta.


Sverige är också på annat sätt behjälpligt med drönarmorden. Så här skrev tidskriften Afghanistan Nu (nr. 2/2014, www.afghanistan.nu) i mars förra året:

Bl.a. använder USA "svenska satellitstationer för att skicka styrsignaler till fjärrstyrda attackdrönare. Statliga svenska Swedish Space Corporation (SCC), tidigare
Rymdbolaget, har samarbete med några av USA:s största vapenföretag, bl.a. Boeing, Lookheed Martin, samt amerikanska flygvapnet. 'Vi har teknisk utrustning för att fånga upp signalerna, samla ihop dem och skicka dem vidare till kunderna', säger Anders Jörle, kommunikationsdirektör på SCC. "Men vi kontrollerar inte innehållet" (TT 25/3 2014)

Med hjälp av SCC har USA:s senaste spionsatellit WGS4 kunnat placeras över Mellanöstern, och har direkt betydelse för luftkriget i Pakistan och Afghanistan. 'Om samarbetet kring ett sådant projekt skulle vara fel måste det komma från politisk nivå (dvs. regeringen) i så fall, de ger oss vårt uppdrag', säger Anders Jörle."

Häromveckan gick den mångfalt prisbelönte amerikanske grävande journalisten Jeremy Scahill som bl.a. samarbetar med Glenn Greenwald, ut med nya avslöjanden kring mordprogrammet. Han visar hur drönarna varit Barack Obamas favoritvapen från första stund som överbefälhavare. Valen av offer har skett genom hemlighetsfulla processer, utan åtal eller rättegång. Scahill betonar att "Drönare är verktyg, inte en politik. Politiken är mordet. Även om varje president sedan Gerald Ford har behållit en stående order som förbjuder amerikansk personal att mörda, har kongressen undvikit att lagstifta i frågan eller ens definierat ordet 'mord'. För att göra verksamheten mer acceptabel har dess förespråkare valt att döpa om morden till targeted killings".

Offentligt har de amerikanska myndigheterna argumenterat för att dönarattackerna är ett mer pricksäkert alternativ än att sätta in marktrupp. Attacker sägs bara godkännas när ett "överhängande" hot föreligger och "nära visshet" råder om att det avsedda målet kommer att slås ut.

Det första drönaranfallet utanför en deklarerad egentlig krigszon genomfördes för mer än 12 år sedan, men det var inte förrän maj 2013 som Vita huset släppte ut ett antal regler kring hur anfallen fick gå till. Så sas att USA bara fick genomföra attacker utanför ett krigsområde om målet var att eliminera ett "överhängande hot mot amerikanska personer", men inget sas om den interna process som skulle avgöra om en misstänkt ska dödas utan att åtalas eller ställas inför domstol.

Scahills och hans medarbetares hemsida har av en visselblåsare fått tillgång till hur drönarkriget fungerade under sin första blomstringstid 2011-2013. Källan sa att han bestämde sig för att gå ut med dessa dokument eftersom han anser att allmänheten har rätt att känna till den process genom vilken människor placeras på dödslistor och slutligen mördas på order från högsta ort inom den amerikanska regeringen. "Denna upprörande explosion av listning - att övervaka, välja och vraka människor, stapla dem på listor, tilldela dem nummer, sätta upp dem som "baseballbilder", ge dem dödsdomar utan förvarning och det på ett globalt slagfält - det var fel redan från allra första början", sa källan. Pentagon, Vita huset, och Special Operations Command har alla avböjt att kommentera uppgifterna
CIA och den amerikanska militärens Joint Special Operations Command (JSOC) arbetar med var sitt parallellt drone-baserat mordprogram, och de hemliga dokument avspeglar delvis en revirstrid mellan dessa organisationer om vem som skall basa verksamheten.

Ytterligare dokument om operationer i Afghanistan för att döda eller fånga viktiga mål bekräftar tidigare uppgifter om hur Obama-administrationen maskerar antalet civila som dödats i drönarattackerna genom att beteckna dödade människor man inte vet vilka de är som fiender, även om de inte var avsedda mål. Dokumentet visar att en kampanj i Afghanistan inte bara inriktar sig på att eliminera al-Qaida och talibaner, utan också på att "take out" medlemmar i andra lokala väpnade grupper.

Ett topphemligt dokument visar hur "bevakningslistan" med de påstådda terroristerna syns på drönarpersonalens terminaler där de förbinds via unika koder med mobiltelefonerna och deras SIM-kort så att enskilda individer kan lokaliseras. Ett dokument visar hur listan ser ut på operatörens skärm.

Vad underrättelseinhämtningen kostar när misstänkta terrorister ska avlivas i stället för fångas beskrivs från aktioner i Jemen och Somalia. Beräkningen gjordes i en utredning av Pentagon. Utredarna klagar över vissa begränsningar för drönarprogrammet och argumenterar för mer avancerade och utökad användning av örlogsfartyg för att utöka räckvidden för de övervakningsinsatser som är nödvändiga för riktade attacker. Rapporten överväger också inrättandet av nya "politiskt utmanande" flygfält och rekommenderade att man hellre fångar och förhör fler misstänkta terrorister än att döda dem med drönare.

Studien ger också nya detaljer om en brittisk medborgare, Bilal el-Berjawi, som fråntogs sitt medborgarskap innan han dödades i en amerikansk drönarattack 2012. Fastän brittiska och amerikanska underrättelsetjänsten haft Berjawi under övervakning i flera år när han reste fram och tillbaka mellan Storbritannien och Östafrika valde USA att döda honom i Somalia.

Sammantaget visar, menar Scahill, de nya hemliga dokumenten att Washingtons 14-åriga drönarkampanj lider av en övertro på signalspaning, ett oöverskådligt antal civila offer, och - på grund av att man föredrar mord framför att fånga - en oförmåga att utvinna potentiellt värdefulla underrättelser från terrormisstänkta. Dokumenten visar också det meningslösa med Afghanistankriget där USA genom att lägga väldiga resurser på att döda lokala rebeller i själva verket förvärrat det hot man sagt sig vilja bekämpa. Uppgifterna ger ett historiskt sammanhang kring Washingtons pågående krig, och är särskilt relevant i dag när den amerikanska militären intensifierar sina drönarattacker och hemliga aktioner mot ISIS i Syrien och Irak.

Den "find, fix, finish"-doktrin som präglat USA: gränslösa krig efter 9/11 förfinas nu och institutionaliseras. Det sker genom användning av drönare, nattliga räder, eller nya plattformar som nu förbereds. Dokumenten blottlägga att mord normaliseras som en central del av USA: s terroristbekämpningspolitik.

 "Militärerna är bra på att anpassa sig till förändringar, men de gillar inte att stoppa sådant de känner att gör deras liv enklare, eller är till deras fördel. Och drönarhanteringen är verkligen, i deras ögon, ett mycket snabbt och rent sätt att göra saker. Det är ett smart och smidigt sätt att föra kriget utan att behöva göra misstagen från de massiva markinvasionerna av Irak och Afghanistan", sa Scahills källa.

"Men på denna punkt har de blivit så beroende av denna maskin, det här sättet att göra affärer, att det verkar som om det kommer att bli svårare och svårare att få dom låta bli den  ju längre de  tillåts fortsätta sin verksamhet på detta sätt. "

På The Intercepts hemsida redovisar Scahill och hans kollegor i serien "The Drone Papers" de nya dokumenten närmare. (www.theintercept.com)


Lennart Palm


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.