FiB

13 december 2015

Omotiverat jubel över COP21

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 1985-2014.Ökningen har fortsatt
oemotståndligt medan klimatsamtalen pågått.


Finns det någon anledning att jubla över klimatavtalet i Paris?

Knappast. Av det enkla skälet att de stater som undertecknade avtalet i mycket ringa grad är herrar i eget hus. .Saken är den att det ännu saknas bevis för att staterna genom klimatavtal som inte är förknippade med några sanktioner och som bygger på frivilliga åtaganden knappast lär åstadkomma något som inte de stora multisarna godkänt.

Ser man på diagrammet (från World Eneregy Outlooks specialrapport till mötet) så har växthusgasutsläppen (CO2-ekvivalenter) ökat obönhörligt från det första klimatmötet 1985 till idag. Syns det några krusningar på den kurvan beror det närmast på ekonomiska konjunkturer.

Enligt de "löften" staterna avgivit ska utsläppen begränsas till 55 gigaton CO2 2030, alltså ingen minskning, utan en ökning med "bara" cirka 15 gigaton.

För att hålla håll uppvärmningen lägre än 2 ° C - hittills är vi uppe i + 0,85 ° C uppvärmning - skulle utsläppen enligt experterna behöva begränsas till 40 gigaton.

Nu siktar man på 1,5 ° C utan att ens ha täckning i staternas åtaganden för 2 ° C.

World Energy Outlook har räknat på vad som skulle krävas redan för att hålla 2 ° C-målet. Kol och olja skulle behöva minska sin andel i världsefterfrågan på energi från 60 procent till 50 procent.

Och hur ska de 10 procenten kolväten som faller bort ersättas?

2 procent ersätts med gas
2 procent med ny kärnkraft
1 procent med utbyggd vattenkraft
2 procent med bioenergi (ved, energiskog)
4 procent sol och vind mm

När man läser reklambilagorna från kraftbolagen som talar om att 80 % av Tysklands elproduktion (soliga dagar) kommer från solpaneler skulle man kunna tro att vi står inför en solrevolution. Hur rättvis är den bilden?

Naturligtvis har mycket spännande hänt på energiområdet, men vi har ännu inte sett några bevis för att politikstyrda klimatmål kunnat uppnås. Här finns ett grundläggande trovärdighetsproblem.

Vad KAN politikerna egentligen?

Vad VET forskarna egentligen?

Stefan Lindgren

För en kritisk granskning, se här; http://www.counterpunch.org/2015/12/10/the-paris-climate-accords-will-cause-the-planet-to-burn/

1 kommentar :

  1. Har aldrig hänt att solenergin levererat 80% av elförbrukningen I Tyskland.
    Man kommer upp som bäst i 8-10%.
    Den och vind är en katastrof i kostnader för tyskarna!
    http://klimatsans.com/2015/07/01/tysk-el-juni-2015/

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.