FiB

25 maj 2016

Brev till SD- och MP-ledamöterna


Nato-avtalet är ett ovanligt dåligt avtal. Det ger Nato massor av
fördelar, men gör Sverige till primärt anfallsmål - dålig affär.

Bättre bevara möjligheten till neutralitet, som antagligen ryker
med avtalet.Den dag vi behöver hjälp utifrån kan vi få det även med gällande
lagstiftning - och inget garanterar att hjälpen kommer med
Nato-avtalet.

Neutralitetspolitiken har funkat i 200 år. Den kan funka i 200 år
till.

Konsekvenserna av avtalet är inte alls utredda. Hultqvists
utredning var ett skämt.

Nato-avtalet är ett steg in i Nato.
Stefan Lindgren

Brevet avsänd  onsdag 8:07 till samtliga SD-ledamöter

Angelika.Bengtsson@riksdagen.se, Paula.Bieler@riksdagen.se, Sara-Lena.Bjalko@riksdagen.se, Linus.Bylund@riksdagen.se, Mattias.Backstrom@riksdagen.se, Dennis.Dioukarev@riksdagen.se, Kent.Ekeroth@riksdagen.se, Aron.Emilsson@riksdagen.se, Fredrik.Eriksson@riksdagen.se, Mikael.Eskilandersson@riksdagen.se, Olle.Felten@riksdagen.se, Runar.Filper@riksdagen.se, Anders.Forsberg@riksdagen.se, Josef.Fransson@riksdagen.se, Pavel.Gamov@riksdagen.se, Anna.Hagwall@riksdagen.se, Roger.Hedlund@riksdagen.se, Carina.Herrstedt@riksdagen.se, Stefan.Jakobsson@riksdagen.se, Mikael.Jansson@riksdagen.se, Richard.Jomshof@riksdagen.se, Nina.Kain@riksdagen.se, Heidi.Karlsson@riksdagen.se, Mattias.Karlsson@riksdagen.se, Martin.Kinnunen@riksdagen.se, Per.Klarberg@riksdagen.se, Julia.Kronlid@riksdagen.se, David.Lang@riksdagen.se, Adam.Marttinen@riksdagen.se, Jonas.Millard@riksdagen.se, Johan.Nissinen@riksdagen.se, Magnus.Persson@riksdagen.se, Per.Ramhorn@riksdagen.se, Roger.Richtoff@riksdagen.se, Oscar.Sjostedt@riksdagen.se, Johnny.Skalin@riksdagen.se, Robert.Stenkvist@riksdagen.se, Jimmy.Stahl@riksdagen.se, Cassandra.Sundin@riksdagen.se, Sven-Olof.Sallstrom@riksdagen.se, Bjorn.Soder@riksdagen.se, Markus.Wiechel@riksdagen.se, Hanna.Wigh@riksdagen.se, Tony.Wiklander@riksdagen.se, Jennie.Afeldt@riksdagen.se, Jonas.Akerlund@riksdagen.se, Jimmie.Akesson@riksdagen.se, Christina.Ostberg@riksdagen.se


samt till MP


Janine.Alm@riksdagen.se,Jabar.Amin@riksdagen.se,Stina.Bergstrom@riksdagen.se,
Agneta.Borjesson@riksdagen.se,Jakop.Dalunde@riksdagen.se,Esabelle.Dingizian@riksdagen.se,
Maria.Ferm@riksdagen.se,Camilla.Hansen@riksdagen.se,Emma.Hult@riksdagen.se,
Elisabet.Knutsson@riksdagen.se,Annika.Lillemets@riksdagen.se,Jan.Lindholm@riksdagen.se,
Rasmus.Ling@riksdagen.se,Niclas.Malmberg@riksdagen.se,Valter.Mutt@riksdagen.se,
Stefan.Nilsson@riksdagen.se,Emma.Nohren@riksdagen.se,Lise.Nordin@riksdagen.se,
Rickard.Persson@riksdagen.se,Mats.Pertoft@riksdagen.se,Carl.Schlyter@riksdagen.se,
Anders.Schroder@riksdagen.se,Pernilla.Stalhammar@riksdagen.se,Karin.Svensson@riksdagen.se,
Marco.Venegas@riksdagen.se,
 

1 kommentar :

  1. SD och MP är hycklare båda. Fast på olika sätt.De förstnämnda är uppenbarligen inte tillräckligt mycket emot NATO för att ta en möjlighet att faktiskt stoppa Värdlandsavtalet. De sistnämnda låtsas som om det regnar. Gemensamt för de båda är att de vill framstå som "regeringsfähiga". Att vara regeringsfähigt är ett absolut villkor för varje parti som ska sitta i en svensk regering. Regeringsfähighet är en del av demokratibegreppet och och innebär bland annat att man antar långtgående marknadsliberala ståndpunkter.

    Att vara emot NATO är att vara emot investeringar från, och handel inom, NATO-sfären. Därmed får vi alltså inte fullt ut del av EU-medlemskapets välsignelser om vi inte på sikt går med i NATO. I praktiken innebär det att man är man emot tillväxt och välfärd i Sverige om man motarbetar NATO. Troligtvis anses NATO-frågan vara viktigare för europeisk (och trans-atlantisk) integration än den gemensamma valutan. Dessvärre är det nog delvis sant utifrån det system "vi" har "baxat hit". Det är väl ur detta realpolitiska perspektiv vi ska se SD-MP-hyckleriet.

    Begrepp som fred, neutralitet och alliansfrihet väger väl inte så tungt i jämförelse, antar jag...

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.