FiB

1 december 2016

Putins tal till nationen


BBC får man räkna som den västliga mediavärldens kuttersmycke.
Ändå är nivån där så låg att man som västerlänning måste skämmas.

Förmågan att läsa innantill och lyssna är helt "daterad" som en
svensk journalist skulle uttrycka sig eftersom hen saknar eget
språk.
"What'is Your take on this?" frågar den kvittrande reportern i
London BBC:s korrespondent i Moskva sedan båda lyssnat till
president Putins årliga tal till nationen.

- Jo, sa mannen i Moskva, det var Putins utläggning av behovet av
en stark statsmakt.Uppenbarligen gillar han inte att vi i
västerlandet byter ledare så ofta...

Pyttsan. Adenauer styrde Tyskland i 14 år. Merkel tänker bänka
sig för en fjärde kanslersperiod. de Gaulle avgick vid 78 års
ålder, efter 11 år som president. Thatcher satt 1979-1990 och
vår Tage Erlander styrde 1946-69....

Den kvinnliga reportern i London hade gjort ett annat fynd. Putin
hade talat om behovet av vänner i världspolitiken.

- Så, Ryssland har ont om vänner.... ironiserade hon.

                                         ***

Låt oss istället saxa några rader ur vad Putin verkligen sa:

- Är det möjligt att utvecklas på ett adekvat sätt på grundval av
en svag stat och kontrolleras av en viljesvag kraft som har
förlorat förtroendet hos sina medborgare? Svaret är tydligt:
det går naturligtvis inte.

- Under de senaste åren har vi sett en hel del länder där en
sådan situation öppnade vägen för äventyrare, kupper och
slutligen anarki. Överallt har resultatet blivit mänskliga
tragedier och offer, förfall och ruin, besvikelse.

-  Det faktum att även de mest välbärgade, till synes stabila
länder och regioner, visar fler och fler nya sprickor och
konflikter av politiska, nationella, religiösa eller sociala skäl
är oroande.

                                        ***

Innebörden av hela vår politik är att rädda människor,
förökningen av humankapitalet som Rysslands viktigaste rikedom.
Därför är vårt fokus på stöd av traditionella värderingar och
familj, demografiska program, förbättra miljön, hälsa, utbildning
och kulturell utveckling.

Det s k fruktsamhetstalet (barn/kvinna) uppgick 2013 till 1,7 i
Ryssland, högre än i de flesta europeiska länder. Till exempel är
den 1,2 i Portugal - 1,3 i  Spanien och Grekland - 1,3 i
Österrike, Tyskland, Italien ...  År 2015 kommer
fruktsamhetstalet i Ryssland vara 1,78....

Som ett resultat har 2015 barnadödligheten i Ryssland uppgick
till 6,5 per tusen levande födda, en siffra som är lite bättre än
snittet för Europa. Enligt resultaten de senaste 10 månaderna
2016 nådde vi nivån 5,9.

                                            ***

Så, på bostadsmarknaden. År 2015 tog vi mer än 85 miljoner
kvadratmeter nya bostäder i bruk. Detta är ett historiskt rekord.

                                            ***

Ryssland främjar en positiv agenda i internationella
organisationer och informella organisationer, såsom FN, "G20",
APEC. Tillsammans med våra partners utvecklar vi CSTO, BRICS, SCO.
Prioriteten för Rysslands utrikespolitik har varit och är
fortfarande en ytterligare fördjupning av samarbetet inom ramen
för den Eurasiska ekonomiska unionen liksom samarbete med de
övriga OSS-länder.
                                           ***

Vi är redo att samarbeta med den nya amerikanska administrationen.
Det är viktigt att börja normalisera och utvecklar bilaterala förbindelser
på lika villkor och till ömsesidig nytta.

Samarbetet mellan Ryssland och USA att ta itu med globala och regionala
frågor av intresse för hela världen. Vi har ett gemensamt ansvar för att
se till den internationella säkerheten och stabiliteten, för att stärka arbetet
för icke-spridning.

                                           ***

Detta är vad jag lyckades excerpera ur Putins tal på en
kafferast. Medan våra mångmiljardmedia sänder ut sina sömniga
kommunikéer som upprepar fjolårens lögner.

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

  1. Sverige byggde varje år 1965-75 nästan en kvm per person, således mångdubbelt Putins rekord

    SvaraRadera
  2. Javisst Seppo, men om Sverige skulle hålla Putins takt skulle vi fått c:a 80 000 nya lägenheter i år. Prognosen ligger på 60 000. Läs f ö Anna Lena Laurén i DN idag. Hon tar nu steget till fria fantasier genom att skapa "citat" av Putin som hon själv hittat på.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.