FiB

14 februari 2017

Förebyggande uteslutning av skriftställare J.M.


Skriftställare J.M., snart 90 år, har genom upprepade fall av
politiskt inkorrekt tänkande för länge sedan sparkats ut ur den
svenska åsiktskorridoren.

Då han emellertid framhärdar i att skriva oanständiga texter som
riskerar rubba samhällets föreställningar om rätt och fel har
i medialt-politiskt konsensus beslutats att skicka ut det s k
lilla regementet att göra attack mot Skriftställaren och göra
livet surt för denne.

Således utesluts han härmed preventivt ur Svenska Clartéförbundet
på det att Skriftställarens inkorrekta åsikter inte heller ska
kunna åtnjuta den akademiska eller sanna socialismens skydd.


Ordföranden i Svenska Clartéförbundet, professor Olle Josephson
skriver, med anledning av att en medlem av förbundsstyrelsen,
professor Magnus Nilsson, förklarat Jan Myrdal framgångsrikt utesluten:

"Hej Stefan!
Det har visat sig att slutet av styrelsens uttalande om JM:s medverkan I Nya tider etc kunde tolkas på olika sätt. Styrelsen har formellt sett inte beslutat ngnting om JM mer än att ta avstånd från hans medverkan i Nya Tider. JM har inte varit medlem i Clarté på väldigt, väldigt länge (jag skulle tro på 60-talet men har inga säkra uppgifter). Däremot har han till och från haft en gratisprenumeration som tack/arvode för sporadiskt medarbetarskap. Vad styrelsen menade med slutet av sitt uttalande ska alltså förstås så här: JM är inte medlem i Clarté, men om ett medlemskap vore aktuellt i dag skulle det inte vara förenligt med de åsikter och det handlande han givit uttryck för i och med sin medverkan i Nya Tider och sin hållning till detta medarbetarskap. (min kursiv SL)

Jag instämmer helt och fullt i detta, men kan i efterhand tänka att formuleringen givit upphov till en skendebatt, "onödiga utgjutelser" som du skriver. Bättre hålla sig till sakfrågan: är det en förnuftig eller åtminstone försvarbar hållning att i tider då extremhöger och rasism växer sig starkare i Sverige, om än hos mycket begränsade befolkningsskikt, söka dialog och kanske i vissa frågor till och med allians med en del av dessa extremhögergrupper? Nix!

Olle J"

Till detta kan man säga följande.

1. Professor J. som inte gjort sig känd för att uttrycka sig
kategoriskt, har mobiliserat sig till ett NIX i denna fråga.

Idén kommer väl från telefonförsäljarnas NIX-register över
personer som inte får kontaktas.

1 b. Ju längre tiden går  desto mer oklart tycks det om
Skriftställare J.M. någonsin varit med i Svenska Clartéförbundet

Det tycks nu lika osäkert om han någonsin varit medarbetare i
Aftonbladet under Åsa Linderborgs tid.

"... Jan Myrdal, som inte skrivit i Aftonbladet på många år."
(Åsa Linderborg i Aftonbladet 18/1 2017).


2. Brottet skulle ha bestått i att författaren låtit publicera
sig i tidningen "Nya Tider". Professor Josephson själv medarbetar
i bl.a. SvD som ägs av Shibsted.

Goldman Sachs är för närvarande Schibsteds femte största
aktieägare med nästan 2,8 miljoner aktier, vilket motsvarar 2,5
procent. En annan storbank, JP Morgan Chase & Co. äger genom
olika dotterbolag 3,8 procent av aktierna i Schibsted.

Båda centrala aktörer i det tidskriften Clarté brukar
kalla "USA-imperalism".


3. Skriftställare J.M. har sagt upp alla rättighetsanspråk på sin
litterära kvarlåtenskap, som till viktiga delar redan finns
nedladdningsbar på runeberg.org.

Det måste enligt Svenska Clartéförbundets styrelse logik vara en
ännu större försyndelse.

Varenda nazist kan där läsa vad han skrivit - och vad värre är -
de skulle kunna återge hans ord i sina tryckalster.

Borde inte den preventiva uteslutningen av J.M. ha skett redan där?

4. Som professor i nordiska språk torde Olle Josephson vara
medveten om ordens kraft.

Vad han säger är att det är skadligt att ge "extremhögerkretsar"
del av J.M.s ord, allmänt lovprisade av Clarté före "förlöpelsen"
med Moderna tider.

Den bakomliggande pedagogiska teorin måste vara att socialistiskt
färgad samhällskritik bara gör "extremhögern" än mer förbittrat
"extremhöger".

Vill man således motverka deras uppfattningar sker det bättre
genom att de endast får ta del av sina egna ord - under
omgivningens tystnad.

Frågor på det?

Stefan Lindgren
privatdocent

4 kommentarer :

 1. Tänk om dessa gamla grå/halvgamla medelålders clartéister hade samma sprudlande självförtroende som de glada identitärerna på Motpol! (Motpol borde väl kunna ses som nyhögerns intellektuella hjärntrust vilket borde motsvara Clarté - om Clarté skötte sig ordentligt.) Nu verkar man mest sitta i ett hörn och ängsligt gnälla ... ojoj, så jobbigt det är att prata med högern ... och farligt också, vi måste sluta oss inåt och inte beblanda oss ...

  SvaraRadera
 2. Detta leder osökt tankarna till undervisningen i religionshistoria, där kyrkoherden redogjorde för debatterna kring frågan om det var viktigare att tänka rätt eller handla rätt för att uppnå frälsning och komma till himmelriket. Bägge åsikterna hade haft sina förespråkare under historiens gång, men kyrkoherden framställde kontentan som att det viktigaste var att tänka rätt, eftersom alla mänskliga gärningar per definition var ofullkomliga.
  Clarté förefaller att fortsätta denna tradition och är inte ensamma om det, tvärtom, de har anslutit sig till den närapå majoritet som författaren Tariq Ali betecknat som den extrema centern eller mitten.
  Om man tänker rätt kommer man till himmelriket, handla kan man hur destruktivt man vill. Och definitionen på att tänka rätt, den har man därtill monopol på.
  Som exempel kan vi nämna Tony Blair och Barack Obama, två statsledare som alltid visste att uttrycka sig som korrekthetsnormen föreskriver och därför fick fullmakt till att bedriva hänsynslös krigspolitik mot försvarslösa länder vilkas ledare inte hade förstått att anamma den föreskrivna jargongen och därtill var i besittning av rikedomar som den extrema mittens finansiärer traktade efter.
  Med stark uppslutning från vänsterhåll kunde Obama bomba sju länder, kriga varendaste dag genom alla åtta år, nytt rekord, därför att han hade lärt sig sin religionshistoria, att det viktigaste är att tänka rätt eller snarare babbla rätt enligt normen.

  SvaraRadera
 3. Trist att Olle Josephson inte förmår att rätt värdera vår främste progressive svenske författare och skriftställare. Om Clarté vore ett politiskt parti kunde man möjligen förstå ambitionen att slå vakt om enighet kring en bestämt politisk linje (dock först efter att enighet om denna uppnåtts genom diskussion bland medlemmarna), men Clarté är en socialistisk förening för att stimulera debatt och dialog utifrån ett öppet program. Styrelsen har inte ens på allvar försökt visa hur JM:s åsikter strider mot Clartés program, utan istället tagit sig rätten att bestämma i vilka organ JM – en fri författare – får publicera sig. Sådana krav har man inte ställt på någon annan författare. Varför just Jan Myrdal? Det förefaller som om enskilda styrelsemedlemmar är djupt oeniga med Jan Myrdals grundläggande politiska hållning och nu hittat en förevändning att ge utlopp för denna inställning. Sådan subjektivism skadar såväl Clarté som den progressiva rörelsen. Olle Josephson borde ha varit med tillräckligt länge för att ha perspektiv på Jan Myrdals livsverk– och för att kunna stå sekterismen emot.

  SvaraRadera
 4. Det är dags för Clarté att göra självkritik i den här frågan.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.