FiB

29 mars 2017

Hundratals journalister i Säpo:s tjänst

Vad är det som får journalister att frångå Journalistförbundets yrkesregler och SVT:s Publicitetsregler? Var finns idag den så omtalade Tredje statsmakten? undrar Karl B Andersson.


Det fanns en tid när den fd. TV-chefen Ewonne Winblad (tidningen Journalisten 2003) sammanställde en rapport som berättade att SÄPO och Must hade hundratals journalister i sina register och att 4 namngivna SÄPO-agenter samt angivare fanns bland hennes egen personal?

Rapporten uppgavs senare ha förstörts av misstag.

Dåvarande Justitieministern Thomas Bodström (S) påstod dock att MERPARTEN av materialet finns arkiverat i Riksarkivet. Är det kanske händelser som dessa, som gör att svenska journalister förvandlas till tysta medlöpare?

Och sedan när ska Sveriges "gränser" försvaras i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina, Georgien, Afganistan, Libyen, Iran, Irak, Syrien, och Mali? Med dessa "våra nya gränser" är det inte svårt att förstå varför Sveriges "Försvarsmakt" och en Riksdagsmajoritet kräver allt mera pengar.

Enligt SIPRI 2016 anslår Förenta Staterna 1854 $ per invånare, Norge 1131 $, Storbritannien 854 $, Frankrike 792 $, Danmark 612 $, Sverige 544 $, Luxemburg 541 $, Nederländerna, 524 $, Tyskland 482, Grekland 465 $.

Och så till sist det stora "aggressiva hotet" med världens största landyta att försvara, det elaka Ryssland med 454 $ per invånare. Om dessa triviala uppgifter talar varken Stefan, Margot eller Peter högt om. Inte heller visar de svenska mediehusen något som helst intresse för dessa fakta.

Till sist en påminnelse till alla journalister och opinionsbildare.

I vår läroplan för undervisning i Samhällsorienterande ämnen där det står:

"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande, det är tydligt framskrivet som mål i hela det svenska skolsystemet. Ett kritiskt tänkande som kan ses som själva grundbulten i en fungerande och utvecklande demokrati."

För erhålla betyget A.

"I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet."

Säg mig vart denna "grundbult" tog vägen i vuxen journalistålder och varifrån kom hela detta hyckleri och bländande dubbelmoral?

Karl B Andersson1 kommentar :

  1. Jan Guillou skrev förra året att han inte delade SvD:s farhåga att Ryssland tänker angripa Sverige. I övrigt däremot sade han sig omfatta tidningens syn på Ryssland.
    Det verkar således som om man inte ens behöver inta de tabletter som SÄPO förskriver för att tappa orienteringen. Om Guillou är lika väl informerad som en genomsnittlig gymnasieelev, vad kan man förvänta sig av journalistkåren ?

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.