FiB

26 april 2017

Folkmordets musikBrasscheck TV är ett av de få verkligt oberoende medierna i USA. I 20 år har stationen drivits på frivillig bas.

Titta här hur Jimmy Dore häcklar maktens media. Bl.a. en journalist på Fox som undslipper sig att "one of my favourite things" (en fras ur Sound of Music) är när USA släpper bomber över "bad guys".

Du som kan, stöd Brasscheck med ett ekonomiskt bidrag. Brasschecktv.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.