FiB

15 augusti 2017

Attack mot kollektivavtalen


Alliansen  hotar nu att med Sverigedemokraternas hjälp rikta en grundstöt mot den drygt 110 år gamla rätten till kollektivavtal.

För innebörden av deras förslag till lag om "inträdesjobb" är att vilka löner än arbetsmarknadens parter kommer överens ska politikerna kunna upphäva dem genom en lag som säger - som i detta fall - att en grupp bara ska ha 70 procent av den summan.
Syftet är illa maskerat med hjärtnupna hänvisningar till arbetslösa invandrare. Säkert är alliansen beredd till vilka kompromisser som helst, bara för att knäsätta principen att kollektivavtal ska kunna skäras ned med hjälp av statsmakten. Förra attacken skedde med hjälp av Laval-domen, nu kallas det inträdesjobb.


Dessutom innebär förslaget en helt oskälig lönesubvention på 60 procent till arbetsgivarna. 30 procent i form av frihet från arbetsgivaravgift plus 30 procent som lönerabatt.

Enligt alliansens konstruktion ska "utbildningen" anordnas av respektive arbetsgivare. Det behöver man inte mycket fantasi för att begripa hur det kommer att bli. En klapp på axeln, en webbadress och ut på banan!

LO-förslaget om att kommunen ska svara för utbildningen är bättre. Det innebär åtminstone en teoretisk chans till nödvändig undervisning i svenska. Nynationalisterna i alliansen (och i dess stödparti SD) tycks helt ointresserade av att ge invandrare tillgång till vårt modersmål, en grundförutsättning för varje integration.

Alliansens förslag om 60 procents rea-avdrag på invandrad arbetskraft  visar hur angelägna dessa damer och herrar är att invandrare snabbt ska komma ut i utsugning - innan några andra förutsättningar är på plats och så snabbt att de effektivt kan bilda ett B-lag på arbetsmarknaden, som kan sättas in för att sätta press nedåt på det allmänna löneläget.

Däremot när det gäller krigsmakten är spenderbyxorna alltid på. Allianspartierna har nu startat en tävling om vem som vill sprätta iväg mest och snabbast för att möta det obefintliga "ryska hotet".
Vad är det egentligen som skiljer läget från 1914, då valaffischen ovan gjordes? Någon?

Stefan Lindgren

AVG logo
This email has been checked for viruses by AVG antivirus software.
www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.