FiB

3 augusti 2017

Uppfinningar du inte visste var ryska


Ryss-amerikanen Igor Sikorskij bakom spakarna i den första helikoptern
VS 300 1939.


I vilket land uppfanns radion? Vem uppfann helikoptern? Ryska uppfinnares bidrag till framstegen i världen än större än många tror.

Här ett dussin geniala tekniska lösningar av ryskfödda upphovsmän.

Elektroplätering 
Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt exempelvis guld eller silver. Processen var eventuellt känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet.

Funktionen hos detta är dock oklar och några elektropläterade föremål från tiden finns inte.

1838 visade Boris Semjonovitj Jacobi, tysk-judisk professor i Dorpat och S:t Petersburg (går i västliga uppslagsverk under namnet Moritz Hermann von Jacobi) att man på elektrolytisk väg ur en kopparsaltlösning kunde erhåll kopior av medaljer och andra föremål. Denna konst, som senare utvecklades vidare, benämndes galvanoplastik. På detta sätt skapades, till exempel, en skulptur i Isakskatedralens gångar.

Kort efter Jacobis uppfinning använde Werner von Siemens 1841 den elektriska strömmens elektrofysiska verkan även för att kunna plätera oädla metaller med silver eller guld.

Jacobis fysik resulterade därigenom i skapandet av den första elektriska motorn i världen med direkt rotation av axeln.

Elektriska bilar
 Under artonhundratalets sista tredjedel upplevde världen en elbilsfeber. Det var elbilarnas “guldålder”.

Städerna var mindre och en körsträcka per laddning på 60 kilometer var helt acceptabel. En av entusiasterna var ingenjören Hippolyte Romanov, som 1899 skapade flera modeller av elektriska bilar.

Romanov uppfann dessutom en elektrisk buss för 17 passagerare och utvecklade ett system för stadstrafik som blev föregångare till trådbussarna.

Pipelines
Vad som var den första riktiga rörledningen är svårt att säga. Känt är att Dmitrij Mendelejev 1863 föreslog att olja från Baku skulle levereras till Ryssland i rör. Mendelejevs förslag godtogs inte och två år senare anlades den första rörledningen i Pennsylvania, USA.

1878 byggdes på uppdrag av Mendelejev den första oljeledningen i Ryssland, sedan man tillgodogjort sig erfarenheterna från USA.

Bågsvetsning
Nikolai Benardos kom från den grekiska kolonin i Novorossijsk vid Svarta havet och var upphovsman till över etthundra uppfinningar. Hans metod för elektrisk bågsvetsning av metaller, som kallades ”elektrogefest”, patenterades 1882 i Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Storbritannien, USA och andra länder.

Benardos metod har spridit sig över hela världen som en löpeld. I stället för att använda nitar och bultar räckte det att svetsa ihop metallstycken. Men det tog nästan ett halvt sekel innan metoden blev ledande i världen.

Flermotoriga flygplan
För lite mer än hundra år sedan trodde man att det skulle vara extremt svårt och farligt att konstruera ett flygplan med flera motorer. Igor Sikorskij visade det absurda i dessa påståenden när han sommaren 1913 lyfte med ett tvåmotorigt flygplan, kallat ”Le Grand”, och senare med ett fyrmotorigt alternativ - “Russkij Vitjaz”.

Sommaren 1914 flög Sikorskij det fyrmotoriga ”Ilja Muromets” från S:t Petersburg till Kiev och tillbaka, och satte därmed ett världsrekord. Under första världskriget blev dessa plan de första i tunga bombplanen i världen.

Helikopter och kvadrolet 
Först 1942 började en helikopter serietillverkas i USA och den hade konstruerats av en ryss-amerikan av ukrainsk härkomst, Igor Sikorskij. Redan 1922 började Ryska Posten sid 3 George Botezat, som också fötts i det ryska imperiet och var av bessarabiskt ursprung, utprova en helikopter på uppdrag av USA:s militär. Han bevisade att en helikopter verkligen kunde lyfta vertikalt och landa.

Botezatus helikopter kallades ”den flygande bläckfisken” eller kvadrolet på grund av dess intressanta design.

Den hade fyra rotorer placerade i ändarna på en metallkonstruktion med styrsystemet i centrum.

Färgfoto 
Färgfotografi dök upp i slutet av artonhundratalet, men färgåtergivningen var bristfällig. Den ryske fotografen Sergej Prokudin-Gorskij var en av de bästa i Ryssland, och liksom många av hans kollegor runt om i världen, ville han uppnå en naturlig färgåtergivning.

1902 studerade Prokudin-Gorskij färgfotografi i Tyskland för Adolf Miethe, som då var en världsstjärna på området. Åter i Ryssland utvecklade Prokudin-Gorskij en perfekt kemisk process patenterade 1905 sin egen sensibiliserare, det vill säga ett ämne som ökar känsligheten hos fotografiska plåtar. Därmed kunde han få negativ av exceptionell kvalitet.

Prokudin-Gorskijorganiserade ett antal expeditioner till olika delar av det ryska imperiet, fotograferad kända personer (exempelvis Leo Tolstoj), och bönder, kyrkor, landskap och växter – bilder som idag i många fall finns att beundra på Internet. (se bildr på http://www.loc.gov/pictures/collection/prok/)

Fallskärm
Fallskärmen som idé kan tillskrivas Leonardo da Vinci, och med tillkomsten av flygtekniken började man regelbunden hoppa i fallskärm. År 1912 hoppade amerikanen Barry från ett plan och överlevde.

Den ryske ingenjören Gleb Kotelnikov tillverkade en fallskärm i siden som kunde vecklas ihop i en kompakt ryggsäck. Han patenterade sin uppfinning i Frankrike på tröskeln till första världskriget.

Theremin
Theremin, även kallad teremin, thereminvox eller aetherophone, är ett tidigt elektroniskt musikinstrument som uppfanns 1919 av en ättling till de franska hugenotterna Léon Theremin bosatt i Ryssland (på ryska: Lev Sergejevitj Termen). Instrumentet patenterades i USA 1928.[ Léon Theremin uppfann instrumentet theremin 1919 och lämnade Ryssland för en lång demonstrationsresa i Europa för att visa upp sitt instrument. I slutet på 1920-talet anlände han till USA där han bildade ett forskningsföretag.

I Ryssland anses han vara den som redan 1927 byggde världens första televisionssystem. Hans amerikanska företag utvecklade och byggde kommunikationssystem för säker signalöverföring för amerikanska förvaret och privata företag. Han deltog också i framtagning av internationell telefoni mellan USA och utlandet, bland annat till Sovjetunionen.

Vid slutet av 1938 återvände Theremin till Sovjetunionen.

Theremin förblev under hela sin vistelse i väst sovjetisk medborgare, och genom att flytta till Ryssland ville han göra en insats för teknologin i sitt hemland. 11 mars 1939 blev han arresterad av NKVD och den 15 augustidömd till åtta år i Gulag, anklagad för att vara inblandad i mordet på Sergej Kirov. Theremin blev sänd till ett läger i Kolyma, och därefter överförd till ett hemligt NKVD/KGB-forskningslaboratorium (så kallad sjarasjka), där han fick utveckla elektroakustiska avlyssningsanordningar.

1947 fick han Stalinpriset av första graden för systemet Snöstorm för avlyssning på avstånd.

Tekniken användes för att avlyssna amerikanska ambassaden i Moskva, genom att ryska scouterna (pionjärerna) skänkte ambassadören på den amerikanska nationaldagen ett örnemblem med inbyggd bugg, den så kallade Great Seal Bug. Anordningen var i drift fram till 1952 innan den avslöjades.

Färg-TV
Vladimir Zvorykin föddes i en köpmanfamilj i Murom.

Pojken kunde läsa en hel del i barndomen och utföra alla möjliga experiment - denna passion för vetenskap uppmuntrades på alla sätt av hans far. Han började studera i S:t Petersburg där han fick kännedom om katodstrålerör, och kom till slutsatsen att de kunde användas För framtidens TV.

Zvorykin lämnade Ryssland 1919. Under många år på 30-talet försökte han patentera TV och 1940 lyckades han bryta ljusstrålen i blå, röda och gröna färger och få en färg-TV.

Ryssland var för övrigt första landet med regelbundna TV-sändningar.

VCR
Video Cassette Recording (VCR), ett tidigt format för videobandspelare introducerades 1972 av Philips.

Tekniken går tillbaka på en uppfinning av ryss-amerikanen Alexander M. Ponjatov, so m 1944 grundade företaget AMPEX (hans initialer följt av –ex).Initialt producerade han utrustning för ljudinspelning, men i början av 50-talet fokuserade han på videon.

30 november 1956 sändes det första inspelade upplagan av CBS News. 1960 fick Ponjatov en Oscar för framstående bidrag till teknisk utrustning filmindustrin och TV.

Tetris
I Sovjetunionen fanns ett populärt pusselspel som hette “Pentamino”. Ur matematisk synvinkel var detta pussel ett stort test för PC:n när den kom.

Sovjetforskaren Aleksej Pazjitnov lyckades skriva ett program för din dator men utvecklade spelet så att figurerna föll i en “kopp”. Så tillkom Tetris.

Det blev det första dataspelet inte bara i Sovjetunionen utan även för många i utlandet. Tetris har än idag, tack vare sin skenbara enkelhet och komplexitet, många spelare runt om i världen.

http://www.reckontalk.com/greatest-russian-inventions- list/

2 kommentarer :

  1. För att datorerna ska kunna göra sina väderprognoser måste de första kartlägga vädret över hela jorden upp till cirka 70 km höjd. I detta arbete är ju observationer från satelliter absolut avgörande. Men dessa data är inte så lätta att integrera med andra typer av observationer. Kring 1980 utvecklade sovjetiska meteorologer en genialisk sk. variationell analysmetod som anammades av vetenskapsmän vid det europeiska vädercentret ECMWF och är till stor del orsaken till att de bästa prognoserna i världen i dag kommer därifrån (prognoser i SVT och TV4 över 2 dygn kommer från ECMWF).

    SvaraRadera
  2. Den 30 januari 1930 skickade den sovjetiske meteorologen Pavel Molchanov världens första radiosond, dvs en konstruktion, buren av en ballon, som gjorde meteorologiska mätningar på hög höjd som sedan radierades tillbaka tillö marken.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.