FiB

8 augusti 2018

Cementerade lögner

Med anledning av filmen "Ett parti. Ett folk" försökte jag ta upp diskussionen om Sveriges påstått rashygieniska politik under socialdemokraternas tid vid makten.

Det visar sig att frågan redan är så hårt cementerad av mediala lögner att det i praktiken blivit omöjligt att genskjuta SD:s lögner.

Från både höger och vänster är man överens om att Sverige var kraftigt brunsmittat. På sin höjd skiljer man sig i bedömningen av socialdemokratins skuld.

Moderiktiga historiker har - även med statliga utredningar som plattform - kunnat driva versionen att Sverige var svårt anfäktat av rashygienska ingrepp med tvångssteriliseringar etc.

Ett synsätt som nu SD närstående mediamakare bestämt sig för att slå politiskt mynt av.

Jag kan bara beklaga att socialdemokratin och vänsterintellektuella inte i tid såg faran med de falska teorierna om socialdemokratins "bruna" 1900-tal.

Min personliga uppfattning efter att ha studerat Medicinalstyrelsens beslut om steriliseringar är att det inte förekom steriliseringar på etnisk grund. I 22 ansökningar nämns ordet "tattare" och i 2 "zigenare", men besluten grundades på sociala indikationer.

Att aborter var förbjudna lämnade ju som enda utväg för plågade mödrar med många barn att acceptera sterilisering som var villkoret för att få undantag från abortförbudet.

Men jag ser ingenstans något intresse för att återställa bilden av Sverige till rimligare proportioner. Kommande generationer går miste om ett intressant exempel på framgångsrik eliminering av nazistiskt inflytande.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Skriv under med eget namn.