28 mars 2013

Haagdomstol med slagsida


Jugoslavientribubalen fäller gärna serber. Bild: www.neurope.eu

Hur dömer Haagtribunalen för f d Jugoslavien egentligen?

Frågan aktualiserades i november när tribunalens högre instans frikände två kroatiska generaler , Ante Gotovina och Mladen Markac, som lett operation "Storm" för att resa ut republiken från icke-önskad serbisk befolkning.


Lägre instans hade dömt dem till 24 år och 18 år respektive för dödandet av etniska serber i offensiven för att inta Kroatiens Krajina-region.

När de återkom till Zagreb hyllades de som hjältar.

En slående illustration till hur folkhatet cementerats i f d Jugoslavien var fotbollsmatchen Kroatien-Serbien i Zagreb nyligen. Inga serber på läktarna. Spöklikt!

Nyfiken som jag är bestämde jag mig för att kolla upp hur ICTY som domstolen heter har dömt.

Jag kunde göra följande statistik över dem som dömts av själva tribunalen (exklusive dem som avlidit före dom eller återförts för rättegång i hemlandet)

59 serber har dömts till sammanlagt 945,5 år i fängelse plus 4 livstidsdomar.

14 kroater har dömts till 226 år i fängelse.

6 bosnjaker har dömts till 48,5 år i fängelse

1 makedonier har dömts till 12 års fängelse

1 montenegrin har dömts till 10 års fängelse

1 kosovoalban har dömts till 13 år i fängelse

Summa summarum är 72 procent av de dömda är serber och de har dömts till 75,3 procent av den sammanlagda fängelsetiden (78,7 procent om man räknar livstidsdomarna som 50 år).

Ramila Nakarada, professor i fredsstudier vid Belgraduniversitetet, ställer i tidskriften Merkourious frågan:

Man kan bara spekulera vad motiven för frikännandena (av de båda kroatiska generalerna) var, för det är svårt att tolka dem strikt juridiskt. Var det det faktum att den kroatiska staten snart ska bli medlem av EU och som sådan inte bör bära någon straffrättslig skuld?

Var det kanske rädslan att stödet från Washington för Operation Storm ... kan ha blivit ett pinsamt problem för den amerikanska regeringen? Eller kanske har domstolen ... räknat med att om något JCE (Joint Criminal Enterprice) skulle kopplas till någon aktör eller stat annan än Serbien, skulle det vara störande för den version av sanningen som domstolen har försökt att etablera eller främja? 

Måste man inte sätta frågetecken för en rättvisa som så ensidigt träffar en part i ett krig som förutsätter minst två parter för att bli krig. Dessutom den enda part som utsattes för USA:s och Nato:s flygbombningar och i alla avseenden behandlas som paria i förhållande till de övriga krigförande parterna.

I min Blue Guide om Jugoslavien läser jag om staden Belgrad: "...har erövrats 60 gånger och förstörts 38 gånger". Ska detta lilla land på Balkan som burit sådana oerhörda bördor i historien någonsin kunna vinna respekt - och rättvisa?

Jag minns kulan av en kroatisk terrorist som (kroaten) Vladimir Dedijer (han var Titos stridskamrat och levnadstecknare) hade i sitt huvud och som ständigt värkte och gav honom kort stubin (en tänkt intervju avbröt han efter 5 sekunder). Han hade också fått en son mördad av Ustasja, de kroatiska terroristerna som samverkade med Hitler under kriget som berövade Serbien 17 procent av dess befolkning.

Serbien är den där skavande kulan i huvudet på Europa. En skändlig oförrätt som gör sig ständigt påmind hur mycket den än förnekas.


Stefan Lindgren

Uppgifter om ICTY:s domar finns på https://florafox.com/ru/korolyev-7537

Inga kommentarer:
Home