25 februari 2011

Varför denna väntan?


Marianne Ny lät bli att kalla Julian Assange till förhör i tre veckor
medan han väntade i Sverige.

Inte fem veckor som hans försvarare Björn Hurtig felaktigt uppgivit,
innan han själva rättade sig.

Av denna fjäder - skillnaden mellan tre veckor och fem veckor - har den
brittiske domaren gjort en höna i sitt oväntat demagogiska och grovt
partiska utslag.


24 februari 2011

Change!


Downing Street har publicerat information om ett telefonsamtal mellan
Barack Obama och PM David Cameron i kväll. David Cameron
underströk att herr Obama "vikten av att ta vara på detta
ögonblick av möjlighet till förändring i regionen", står det
i ett uttalande. (BBC 24/2 22.44 GMT)

Vad det kan bli för "förändring" när världens två ledande
slaktarnationer enas behövs inte så mycket fantasi för att räkna ut.

Carl Bildt förhåller sig ovanligt eftertänksam i gårdagens Aftonbladet:

"Kom ihåg att Gaddafi är ingen Mubarak eller Bashar al-Assad...
Han är en revolutionär av samma skrot och korn som Nasser
och Castro, och hans revolutionära retorik är genuin, om än till
synes osammanhängande och irrelevant för den moderna världen."

Att upprorsmännen intagit oljehuvudstaden Sirt gör det sannolikt
att imperialisterna gör upp med oppositionen. Samtal pågår redan i FN
rapporterar CNN.

Men Bildt gör antagligen klokt som inte räknar ut Khadaffi än.I USA
finns som CNN  också rapporterar betänkligheter mot att låta
fundamentalister av okänd schattering ta över. Att Al Qaeda lovar
stödja upprorsmännen förbättrar inte deras chanser.

Stefan Lindgren


Intervju med Khaddafis son


Igår 23 februari vid 22-tiden sände BBC en intervju med en
brittisk journalist som flera gånger intervjuat Khadaffis
näst äldste son, arkitekten Saif al-Islam Muammar Al-Gaddafi.


23 februari 2011

Delat Libyen


Nyckelfras på BBC 23 februari om dem som tagit makten i Benghazi:

"Om USA kom och bombade skulle de bli förtjusta".

Den 85-årige libyske historikern Angelo Del Boca förklarar i junge Welt
att det här är minst tredje gången på 15 år som den östliga provinsen Cyrenaika
gör uppror.

https://florafox.com/ru/kaluga-52

Senast var det 2006 efter att den italienske Lega Nord-politikern Roberto Calderoli
gjort provocerande uttalanden om islam.

Upproret 1996 lämnade ett okänt antal döda och skadade, men tusentals
greps. Även tidigare har armé, flygvapen och flotta satts in mot
islamister.

Senussi brödraskapet, som leds av den 1 september 1969 störtade kung
Idris I, har ett inflytande som inte bör underskattas, säger Del Boca.

Carl Bildt gör klokt i att vara försiktig. Sverige har ingen anledning
att gasta med de gamla kolonialmakterna. Att protestera mot våld ska man
alltid göra, men man bör ha nårlunda säkra informationer innan man
kastar ur sig uttalanden.

Enligt Del Boca är Khadaffi inte uträknad ännu.

Stefan Lindgren


Bomba Libyen?


Oron i Libyen verkar vara efterlängtad av vissa kretsar i
väst. Sedan väst tvingades häva sanktionerna mot Libyen 2004
har man sökt efter nya hållhakar på landet.

Det är Afrikas oljerikaste. En gammal koloni där italienarna
gjorde slut på 20 procent av befolkningen (50 procent av
berberna).


22 februari 2011

Sanna konspirationsteorier


Internationella media kryllar just nu av intressanta artiklar om
Sveriges agerande i fallet Assange.

Förutom Thomas Bodströms uppenbara tjänster åt CIA (som av en händelse
har högkvarter i samma delstat där Bodström med familj nu slagit sig
ner)känner vi tack vare Wiklieaks till att sossepolitiker sprungit som
lämmlar till USA-ambassaden och försäkrat sin lojalitet.


18 februari 2011

Män är djur - och mördare


Hanne Kjöller på Dagens nyheter har en enastående förmåga
att fiska upp snackisar.

Nu har hon hittat startistik som säger att det sitter en man
bakom ratten i 15 fall av 16 när en fotgängare dödas
.
Män är inte bara djur. De är mördare. Slutsaten är solklar.


17 februari 2011

Stå upp för Sverige - mot Assange?


Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare i Göteborg och kollega till den omstridda överåklagaren Marianne Ny, har i media gått till angrepp mot en annan kollega, Sven Erik Alhem, som varit försvarets expertvittne i rättegången i London:

http://www.expressen.se/debatt/1.2330097/thomas-ahlstrand-alhems-partsinlaga-ar-skev-och-felaktig

Det mest förvånande i inlägget är kanske tonen. Alhem är "en inhyrd megafon" och så okunnig att han skulle ha kuggats på juridiktentorna om han varit student, skriver Ahlstrand.

Ahlstrand påpekar att svenska domstolar - först Stockholms Tingsrätt, sedan Svea Hovrätt - bedömt att det finns "sannolika skäl" för misstanken mot Assange som därför ska häktas och efterlysas internationellt. Jag citerar pressmeddelandet från Svea Hovrätt:

"Svea hovrätt avslår Julian Assanges överklagande av häktningsbeslutet (Ö 9363-10)
[2010-11-24] Svea hovrätt
Svea hovrätt har idag beslutat att avslå Julian Assanges överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att häkta honom. Hovrätten gör i vissa delar andra bedömningar än tingsrätten gjort men anser att skäl till häktning fortfarande föreligger.

Julian Assange häktades den 18 november i år av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för bl.a. våldtäkt. Svea hovrätt har idag prövat överklagandet och beslutat att avslå det. Hovrätten gör på samma sätt som tingsrätten bedömningen att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för ett fall av olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande. Beträffande ett fall av sexuellt ofredande bedöms misstankegraden inte vara tillräckligt stark. Tingsrätten fann att det förelåg sannolika skäl för misstanke om våldtäkt - hovrätten delar tingsrättens bedömning med den justeringen att våldtäkten bedöms som mindre grovt brott."

Skäl för häktning är om det finns risk för återfall i brott (recidivfara), eller finns risk att den misstänkte förstör bevis eller på annat sätt påverkar utredningen om brottet (kollusionsfara), finns risk att den misstänkte undanhåller sig lagföring eller straff (flyktfara), eller på brottet finns ett lagstadgat straffminimum på minst 1 år och det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas, eller om den misstänkte är vagabond eller annars saknar fast hemvist i Sverige.

Antagligen hade det varit möjligt för Hovrätten att göra en annan bedömning och avslå häktning utan att trampa på några lagföreskrifter. Men rätten gick på Nys linje.

Ahlstrand har rätt på den här punkten. Marianne Nys utlämningskrav är inte bara resultat av en personlig bias eller hang-up. Mot Assange står hela det svenska rättssystemet, samlade massmedia och regeringen (i strid med grundlagen) som en man.

Det bådar inte gott för rättssäkerheten. Vi ska minnas att beslutsunderlaget är klent. Förhören med "offren" har inte skett korrekt var för sig utan gemensamt vilket öppnat för sammanblandningar och tillrättalägganden. Åklagaren har avböjt förhör med den misstänkte som stått till förfogande i Sverige en längre tid. Det var hennes skyldighet att även fram vad som talade till Assanges fördel, en skyldighet hon grundligt svikit.

Leif G W Persson tror att den brittiska domstolen kanske väljer att ge svenskarna en knäpp på näsan. Jag hoppas han har rätt.

Stefan Lindgren-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1204 / Virus Database: 1435/3448 - Release Date: 02/16/11


13 februari 2011

ShachartårtaNathan Shachar i dagens Dagens nyheter för till torgs de vanliga

fördomarna om Egypten, nämligen att nasserismen skulle ha kört landet i

botten genom att försumma jordbruket.

$1>$1>$1>$1>

 

$1>$1>$1>$1>$1>

 

$1>$1>$1>$1>$1>


$1>$1>$1>$1>$1>

 

$1>$1>$1>$1>$1>

Utan att bestrida att jordbruket släpar efter måste man inse vad
nasserismen gjorde. Vad den försökte - och i hög grad lyckades med -
var att ta en genväg till industrialisering.

$1>$1>$1>$1>$1>


$1>$1>$1>$1>$1>

12 februari 2011

Alldeles nyss


Alldeles nyss var Egypten en "arabisk demokrati" som
Sveriges regering tyckte var en lämplig stat att låta CIA
transportera oskyldigt anklagade terrorister till för
rättsäker rannsakning (tortyr! sa senare FN).

11 februari 2011

Hata Assange!


Just nu flödar medierna av Hata Assange-artiklar.
Det är nu så upphetsat att tydligen ingen vettig journalist
bryr sig om att läsa innantill.


7 februari 2011

Galileos granne


"Galileos lärde granne
var inte dummare än Galileo.
Han visste att jorden snurrade
men han hade familj."

Ur en dikt av Jevgenij Jevtusjenko.

red

Senare inlägg Äldre inlägg Startsida


Home