26 augusti 2011

De svenska krigsförbrytarna

Observera att när nu Nato-trupper går in på marken i Libyen
för att delta i jakten på den tidgare libyska
adminstrationen står det i flagrant strid mot FN:s
säkerhetsråds resolution 1973 som uttryckligen förbjöld
stationering av främmande trupp i Libyen (..."excluding a
foreign occupation force of any form on any
part of Libyan territory").

Om detta tiger nu samfällt svenska ansvariga politker. Det
gör dem delaktiga i ett folkrättsbrott. De bör ställas inför
rätta - i första hand Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Sten
Tolgfors och Håkan Juholt.

Som fysikprofessorn Kjell Aleklett kort fick påpeka i
SVT-aktuellt 25/8 är detta ett krig för att ta kontrollen
över Libyens olja, kort sagt att stjäla landets tillgångar.
Frusna tillgångar frisläpps nu till rebellerna som är en
allt annat än vald regering i Libyen och saknar annan
legitimitet än den Nato:s vapen gett dem.

Den påvlige nuntien i Tripoli, biskop Innocenzo Martinelli
sa på torsdagen i tysk radio att det enda målet med kriget
"är att säkra de bästa oljekällorna och exploatera Libyens
gas-och oljereserver."

Han beklagade att behöva vara "så rakt på sak", "men
själviskheten hos de deltagande länderna är" uppenbar.

Det pågående kriget är allt annat än en humanitär intervention.
Det är ett imperialistiskt krig för olja. Och i detta fall
har de ansvariga direkt brutit mot en FN-resolution som de
först själva drev igenom för att bedra världen.

Lögner har korta ben och krigsförbrytare gör klokt i att
kalkylera med risken för lagföring, hur liten den för
ögonblicket än kan tyckas.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home