FiB

5 september 2017

Nyheten som försvann (2)

I februari 2016 sa 57 % nej till värdlandsavtalet med Nato. S, mp
och alliansen svek sina väljare.


Majoriteten av den svenska opinionen är mot värdlandsavtalet med NATO!

Är det någon som har sett svenska media ta upp den saken?

Sifo gjorde en opinionsundersökning 15-18 februari 2016 som visar att 56
procent sa nej till värdlandsavtalet, som klubbades av en nära nog
enhällig riksdag.56 procent svarade nej på frågan:

"Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtal med Nato
som bland annat betyder att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato,
kan det resultera i att Natobaser och trupper stationeras i Sverige och
att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter
kärnvapen?"


 Bara 16-17% av social¬demokraternas väljare var för värdlandsavtalets
godkännande och 68% var emot. Trots det röstade partiledningen för
värdlandsavtalets godkännande.

Samma sak gällde miljöpartiet där bara 12-15% miljöpartiets väljare var
för värdlandsavtalets godkännande och 59-61% var emot avtalets
godkännande.

Även den borgerliga alliansens väljare har blivit svikna av partiets
ledning. I samtliga partiers väljarkår var det fler som ville säga nej
till avtalet än som ville säga ja.

Bland liberalernas väljare var det en absolut majoritet på 52% som ville
säga nej.

Läs mer: www.red.nejtillnato.se/

1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.