www.8dagar.com --> Kommentarer & debatt om Vår Stora Tid10 februari 2012

Ett vanligt räknefel

Det sägs nu från moderathåll att vi blir bara äldre och äldre, så förr
eller senare måste vi börja senarelägga pensioneringarna.

Det är delvis ett tankefel.


Medellivslängden i Sverige har 1990-2010 ökat 4,72 år för män och 3,10
år för kvinnor.

Vad få har klart för sig är vad den ökade medellivslängden innebär.

Om en skicklig barnläkare räddar livet på ett för tidigt fött barn
påverkar det medellivslängden.

Om vi minskar trafikdöden och arbetsplatsolyckorna likaså.
Bara en del av den ökade medellivslängden förklaras att vi lever längre
efter pensioneringen (hypotetiskt vid 65).

Av männens ökade medellivslängd är det 39 procent som beror på att fler
överlever att uppleva sin 65-årsdag. Det säger inget om hur det går sen.
Av kvinnornas ökade medellivslängd förklaras 35,2 procent av att fler
överlever till 65.

Till stor del innebär alltså ökad medellivslängd att antalet yrkesverksamma
ökar.

Förenklat kan man säga att män arbetar, producerar och betalar skatt
fem månader extra för varje extra levnadsår. Kvinnor något mindre, fyra
månader för varje extra levnadsår

Det är ingen särskilt djärv slutsats om jag antar att det ökade antalet
arbetsår före 65 lätt finansierar den längre pensionstiden efter 65.

Den ökade medellivslängden är alltså på det hela taget inte en belastning
på folkhushållet.

Och hur det än är med statistiken, som en känd säkerhetsanalytiker i
Mellanöstern sa:

Sabbaten är ju till för människorna och inte människorna för sabbaten.


Stefan Lindgren

6 kommentarer:

Arne Roland sa...

Intressant. Ett vanligt fel är då att vi (även Jag)
snävat in på att det huvudsakligen är de äldsta
som påverkar statistiken.


Fast det är ju ändå så att antalet personer i hög ålder blir fler, till stor del tack vare förbättrad sjukvård, men att den ökningen kompenseras av att antalet personer i arbetsför ålder också ökar.

Alex sa...

Det finns flera aspekter på detta åldersspöke.
För det första det Proletären ordentligt tar upp att produktivitetsökningen medger att vi absolut som förut kan försörja de äldre.
För det andra: att de som är födda nu blir 100 år eller mer. Hörde på radio en medicisk forskare, som trodde att Reinfelt utgått från hennes resultat. I intervjun sa hon att de mediciska förbättringarna skulle fortsätta att höja medianåldern till 100 år inte nu men om sådär bortåt 100 år för oss i Europa, Amerika och Japan. Vad kommer vi då dö av? frågade reportern. Samma som nu sa hon och många kommer att leva de sista åren med Alzheimer eller annat.
På Ring P1 hörde jag en annan mer realistisk man: det går inte att extrapolera den ökande medianåldern i all framtid. Det finns biologiska gränsr för hur gammal människan kan bli. Från 1800-talet ökade den genom att den höga barndödligheten minskade.
Medellängden ökade mycket på 60-70-talet men nu stannar den av. (min kommentar kommer svenska mäns medianlängd vara 2 m om hundra år?)
Det finns fler invändningar mot den hotade ålderspyramiden. Det är ju positivt att människor lever längre - men tydligen inte för kapitalismen.

Alex sa...

Det finns flera aspekter på detta åldersspöke.
För det första det Proletären ordentligt tar upp att produktivitetsökningen medger att vi absolut som förut kan försörja de äldre.
För det andra: att de som är födda nu blir 100 år eller mer. Hörde på radio en medicisk forskare, som trodde att Reinfelt utgått från hennes resultat. I intervjun sa hon att de mediciska förbättringarna skulle fortsätta att höja medianåldern till 100 år inte nu men om sådär bortåt 100 år för oss i Europa, Amerika och Japan. Vad kommer vi då dö av? frågade reportern. Samma som nu sa hon och många kommer att leva de sista åren med Alzheimer eller annat.
På Ring P1 hörde jag en annan mer realistisk man: det går inte att extrapolera den ökande medianåldern i all framtid. Det finns biologiska gränsr för hur gammal människan kan bli. Från 1800-talet ökade den genom att den höga barndödligheten minskade.
Medellängden ökade mycket på 60-70-talet men nu stannar den av. (min kommentar kommer svenska mäns medianlängd vara 2 m om hundra år?)
Det finns fler invändningar mot den hotade ålderspyramiden. Det är ju positivt att människor lever längre - men tydligen inte för kapitalismen.

stefan lindgren sa...

En rätt kul uppgift på
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25830.aspx är att en 65-årig man i slutet på 1700-talet kunde se fram mot att leva 10 år till.
Idag kan han se fram mot 18 år på sluttampen.
8 års skillnad på 200-250 år. Inte värst mycket om man tänker på allt som hänt (levnadsstandard, antibiotika, fred etc).
Talet om vår uppskjutna död verkar alltså betydligt överdrivet, för att parafrasera Twain.

Ante Johansson sa...

Väldigt intressant. Gräv gärna mer och skriv i detta ämne.

Ante Johansson sa...

Intressant. Gräv gärna mer i ämnet och skriv mer.

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Home