18 april 2013

Tysklands val

George Soros, den gamla valutaräven som en gång fick det brittiska
pundet på fall, granskar i en krönika Tysklands val.

Hans sensationella svar är att Eurozonen skulle klara sig bättre om
Tyskland lämnade euron.

Vill Tyskland inte lämna båten återstår inget annat
alternativ än att införa euroobligationer - dvs. gemensamma obligationer
för hela eurozonen som gör det omöjligt för spekulanter att angripa de
svagare länderna ett efter ett.

Om Tyskland skulle lämna eurozonen vilket det nya "professorspartiet",
die Alternative kräver, så händer följande. Då kommer eurons kurs att
sjunka och det reala värdet på euroländernas skulder med den. Rest-euroländernas
skulder skulle plötsligt bli uthärdliga, menar Soros.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home