12 april 2013

Var är logiken i flyktingmottagandet?

Alliansregeringen har beslutat att ta en miljard från biståndet för att
lägga på flyktingmottagningen.

Är det någon som förstår vad det innebär?

Några tusen flyktingar som tas emot i Sverige kommer att sluka
dubbelt så mycket som hela det svenska Afghanistanbiståndet.

Humanismen i det beslutet vill jag starkt ifrågasätta. När den svenska
flyktingpolitiken på grund av pseudohumanistiska överväganden leder till
att tio afghanska internflyktingar får finansiera ett ensamkommande flyktingbarn
blir politiken helt enkelt kontraproduktiv.

(Med reservation för den exakta matematiken här.)

Det finns fortfarande flera miljoner afghanska flyktingar i Iran och Pakistan och nästan lika många lever som internflyktingar i Afghanistan.

Det enda rationella är att strama upp flyktingpolitiken och öka biståndet till
krishärdar som Afghanistan och Somalia. Det provinsiella röstfisket i
flyktingfrågan har nått vägs ände.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home