3 juni 2013

Mikael Holmströms uppenbarelser

Utrikesminister Carl Bildt har slagit fast att det inte förekom några
ryska anfallsövningar mot Sverige 29 mars.

Att det ryska flyget övade är klart och det hade de informerat oss
om på förhand, en s k förtroendeskapande åtgärd.

Men Svenska Dagbladets Mikael Holmström håller fast vid sin version och
idag redovisar han vad han har för stöd för sina slutsatser - ett
nyhetsinslag på den ryska TV-kanalen Zvezda 30/3.

Men den som verkligen ser och lyssnar till inslaget kan omöjligen dra
slutsatsen att det var bombövningar mot Sverige.
Ledningen i Saratov för Rysslands strategiska flygstridskrafter berättar
i inslaget hur olika flygplan under övningen ger sig ut i olika
riktningar, bl. a över Norra Ishavet, mot Stilla havet och ett par
stycken över Östersjön.

Av kartan framgår att planen går ut över Finska viken för att sedan dela
upp sig i en gaffel och efter några minuter vända tillbaka.

I speakertexten heter det att det rör sig om "en patrullering i regioner
där Ryssland har ekonomiska och geopolitiska intressen".

Patrulleringen ingår i vad som kallas "strategitjeskoje sderzjivanie" -
strategiskt tillbakahållande... eller strategiskt försvar.

I en senare sekvens visas hur flyget förbereder sig för bombövningar
 - över en polygon, dvs testområde på Kamtjatka.

Holmström måste ha blandat ihop sekvenserna om han fått uppfattningen
att man övade bombningar över Östersjön.

I sådana lägen är det bra att kunna ryska. Tyvärr har det svenska
försvarets tolkskola lagt ner sin utbildning i ryska och ersatt den med
kurser i persiska och arabiska!

Ännu ett exempel på hur klåparna skvätter bort skattemiljarder för att
vara sina hjältar i Pentagon till lags.

 Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Home