annons

annons

16 september 2013

Sellströms rapportNu kom professor Åke Sellströms rapport om kemvapnen i Ghouta.

Sveriges Radios Agneta Ramberg gjorde förutsägelsen att Ban Ki-moon på
grundval av denna rapport skulle peka ut Bashar al-Assads regering som
ansvarig.

Det gör den inte.Om man läser rapporten (http://www.scribd.com/doc/168607928/UN-Secretary-General-Report-of-Syria-chemical-weapon-investigation)
framgår det att skuldfrågan inte på minsta sätt är avgjord.

FN-observatörerna har utom allt rimligt tvivel fastställt att saringas
har spridits. Det är en gas som vi vet att såväl regerinsgarmén som
terroristerna har haft tillgång till.

På plats i Ghouta har man också undersökt ett antal raketer av rysk
tillverkning som terroristerna påstår har burit gasen. Raketerna har uppvisat
spår av sarin, men kan naturligtvis ha kontaminerats efteråt.

Sellströms rapport medger att platserna var "trafikerade" innan
FN-observatörerna kom på plats och att de av olika personer förslagits
olika föremål att undersöka.

Sellströms rapport nämner möjligheten att sådana bevis kan ha
manipulerats:

("The locations have been well travelled by other individuals priuor to
the arrival of the Mission... such potential evidence is beeing moved
and possibly manipulated").

Kort sagt, får man nöja sig med slutsatsen att sarin har använts, vilket
är illa nog.

Det faktum att regeringen erbjuder sig total destruktion av alla
kemvapen, medan Fria Syriska Armén motsätter sig uppgörelsen, talar sitt
tydliga språk.

Sellströms observatörer har naturligtvis inte haft tillfälle att undersöka något av
de beslag av sarin som turkiska och irakiska myndigheter har gjort hos syriska 
terroristgrupper.

Om regeringsstyrkor skulle ligga bakom sarinattackerna, trotsar det all
logik, och tyder på att enskilda befälhavare agerat brottsligt.

Det är dock inte någonting som det syriska folket ska straffas för genom
flygbomardemang.

Man bör komma ihåg att orsaken till att den syriska regeringen alls haft
dessa vapen är att Israel har dem, en stat som upprepade gånger
anfallit Syrien och håller en del av dess territorium ockuperat.

John Kerry besökte Israel igår.

Man kan nog utgå från att han inte kom för att framföra några militära
hotelser för det fall inte Israel ger upp sina kemvapen.

För USA är "lagen" och det "internationella samfundet" inte en och ett.
De är två.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Äldre inlägg Startsida
Home