1 augusti 2013

Invandringens pris (enligt försäkringskassan)

På grund av den starka tabubeläggningen av invandrarfrågan har dess kostnader inte belysts på ett sakligt sätt.
Kan det finnas obalanser i förmånssystemet som leder till att många svenskar har anledning att känna sig lurade, blåsta?
Läs här Försäkringskassans egna beräkningar av vad en invandrare i ett extremt exempel kan kosta.
Den utslitne förtidspensionären som sitter med kanske 5 000 i månaden efter skatt kan ju ha anledning att begrunda siffrorna nedan, i en redogörelse från Försäkringskassan.

Orsaken till att jag bad om dem var att jag fann en artikel i Sverigedemokraternas Fria Tider för fantastisk att vara sann.

Där hävdades att en invandrad trebarnsmor kan få 21 810 kr i månaden skattefritt och att invandraren utöver detta har rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning och 12 000 kr i skattefri SFI-bonus.
Jag konstaterar att Fria Tider beträffande den maximala månatliga ersättningen kommit fram till en för låg siffra.

Till sist vill jag understryka att exemplet är teoretiskt och extremt. Det innebär inte heller något misstänkliggörande av våra invandrare. Möjligen innebär det ett misstänkliggörande av major Björklund, som hela tiden talar om hur lönsam invandringen är för Sverige. För vem i Sverige? Invandring är lönsam för arbetsköparna. Men är det rimligt att hela kostnaden bärs av skattebetalarna, dvs i huvudsak löntagarkollektivet? Och hur ska det hela organiseras för att inte tilltagande klyftor och orättvisor göder invandrarhat?

Bakom Reinfeldts "moraliska" försvar av den förda invandringspolitiken står storfinansens strategiska intressen av att bryta upp "flaskhalsar" (läs: fackligt inflytande) på svensk arbetsmarknad, pressa ned löneläget och bryta upp solidariteten. SD parasiterar på diskussionsförbudet.

Stefan Lindgren


Här följer försäkringskassans brev:

Hej Stefan och tack för frågan jag ska försöka svara så tydligt som möjligt men detta är en komplexa frågor som berör en teoretisk situation som inte är helt vanlig men som ändå skulle kunna förekomma. Eftersom man dessutom enbart kan ha etableringsersättning under 24 månader så gäller situationen under den nyanländes två första år dvs under den tid som den som invandrat har en etableringsplan.

Nu till beräkningarna och förutsättningarna som angavs var: (barnen antas här vara 12, 13 och 14 år och de har en hyresrätt på 85 kvm med 7 000 kr i hyra)

1.      Etableringsersättningen administreras av Arbetsförmedlingen och ersättningen kan som högst bli på 308 kr per dag (fem dagar per vecka) och på 22 dagar i månaden ger detta 6 776 kr för en sådan månad. Detta förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100% (som ska vara normalt) och ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag.
(Etableringsersättning betalas ut med 308 kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen 231, 154 respektive 77 kronor per dag. (2 kap. 2 § förordningen [2010:407]

Information från Arbetsförmedlingen finns här!

2.      Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan – eftersom det i det givna exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn kommer etableringstillägget enbart att beräknas/betalas ut för två barn. Detta pga. en begränsningsregel som finns i SFS 2010:409 2 kap 9 § etableringstillägget blir då 1 500 kr per barn dvs. 3 000 kr totalt och inte 4 500 som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kr som också är maxbeloppet krävs att man är ensamstående och har minst 4 barn hemma som är över 11 år.
Information från Försäkringskassan finns här!

3.      Barnbidrag för tre barn är 3 754 kr inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan finns här!

4.      Underhållsstöd  administreras av Försäkringskassan
För tre barn är det 1 273 kr per månad och barn vilket ger 3 819 kr per månad

5.      Bostadsbidrag administreras av FörsäkringskassanEtableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom Bostadsbidraget. Givet tre hemmavarande barn 12, 13 och 14 år, hyra på 7 000 kr, trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning enbart på 81 312 kr om året så blir Bostadsbidraget 4 900 kr per månad. (Etableringstillägg ska inte räknas med i den bidragsgrundande inkomsten)

Information från Försäkringskassan finns här!

6.      Föräldrapenning administreras av FörsäkringskassanExemplet bygger på att barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel. Men om man skulle konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.

Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:

Etableringsersättning 6 776 kr
Etableringstillägg 3 000 kr
Barnbidrag 3 754 kr
Underhållsstöd 3 819 kr
Bostadsbidrag 4 900 kr

= 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.

Jag vet dock inte hur vanligt förekommande det är att en ensam trebarnsmamma invandrar till Sverige med tre hemmavarande barn över 11 år men det kanske SCB vet. Räknar man istället på två barn så sjunker etableringstillägget, Barnbidraget, Underhållsstödet och Bostadsbidraget.


Med vänlig hälsning Niklas Löfgren

_____________________________________________

Försäkringskassan, Nationella Försäkringscenter
Ledning


Niklas LöfgrenFamilje- Ekonomisk talesperson

29 kommentarer:

Ernst Andersson sa...

Tycker att du tassar fram på förnuftigt sätt i detta minerade ökenlandskap.
Ernst Andersson

Tommy Pettersson sa...

Folkpartisten Fredrik Malm har tagit upp det här och kallar det en vandringshistoria på nätet. Det roliga är att han kommer till samma resultat som vandringshistorian med några 100-lappars skillnad.

http://petterssonsblogg.se/2013/02/17/vandringshistoria-pa-natet-och-fakta-i-malet/

Pettersson

erik hahr sa...

Det är bedrövliga siffror. Samhället håller på att slitas i stycken och dess innevånare ställas emot varandra

David Garcia sa...

Bra att du tar upp det här, Stefan.
Självfallet är detta bortom all rimlighet.

Och även om detta är ett mycket specifikt exempel finns det en rad andra bidrag och förmåner som orättvist bara ges till invandrare och som är mycket generösa. T ex instegsjobben där 80 % av lönekostnaden subventioneras för invandrare men inte för svenskar (eller andra generationens invandrare). Eller ta hemutrustningslånen, med mera.

Du har rätt i att syftet bakom invandringspolitiken hos en del borgare är att bryta sönder välfärdsstaten (omöjliggöra vänsterpolitik).

Dessvärre visar en omfattande forskning att multikulturella samhällen inte kan kombineras med välfärdsstater. Både på grund av minskad tillit och solidaritet samt till följd av ökat gratisåkande.

Det förklarar till stor del varför USAs ekonomiska politik är så högervriden jämfört med Nordeuropas.

Effekten är känd hos många nyliberaler men inte alls inom vänstern, som inte vill veta av liknande samband även när de är påtagliga, som detta tyvärr är.

En rättelse bara. Nättidningen "Fria Tider" har så vitt jag vet ingenting alls med Sd att göra. Du bör ändra det.


vänligen,
/David

Stefan Lindgren sa...

David. Din bedömning av Fria tider står för dig. Dessutom tycker jag inte så mycket att det handlar om beloppen (kanske 22 000 är vad som krävs idag för att hålla en trebarnsfamilj rullande - en ensam SD-riksdagsman behöver ju 41 gånger försörjningsstödet) som frånvaron av en verklig genomlysning av invandringens konsekvenser (plus och minus), kostnadsfördelning, driftkrafter etc. De makthavande har bestämt sig för att den frågan ska undanhållas demokratin. Jag menar att den måste göras till föremål för demokrati är det enda vägen att hejda nedmonteringen av social trygghet och fackliga rättigheter (oavsett ursprung!). Och än en gång: Vart gömmer sig vänstern - är det nån som har sett den? Här behöv skarp samhällsanalys.

Kenneth Karlsson sa...

Som gammal SKP:are så blir jag glad över att du Stefan också vågar skärskåda verkligheten, utan att snegla åt det politiskt korrekta. Det var faktiskt så jag blev politiskt medveten i början av sjuttiotalet - att sanningen skulle fram, oavsett.

Sven Pernils sa...

Du skriver en ensam SD-riksdagsman? Är det inte så att alla riksdagsmän har samma ersättning, även de som sitter på mandat från vänstern?

Sedan vill jag ånyo påpeka att SD har ingen koppling till Fria Tider. Mer än att bloggen kan uppfattas som SD-vänlig.

Vänligen, Sven Pernils SD-Huddinge

Stefan Lindgren sa...

Jovisst har alla riksdagsmän samma snuskiga löner. Vänstern har i alla fall beslutat att allt som efter skatt överstiger 27.500 kronor ska inbetalas till partikassan, vilket alla utom tre av dess riksdagsmän respekterat. Det tycker jag dom ska ha en eloge för.

Kurragömmaleken kring SD - Fria tider - Avpixlat etc står jag över.
Inte etiketterna utan sakfrågan är intressant.

Tobias Bäckström sa...

Varför ska vänsterns riksdagsledamöter ha en eloge för att de betalar en del av sin lön till partikassan? Det betyder ju att de låter oss skattebetalare stödja Vänsterpartiet. Om de tycker att de får för mycket lön så är det väl bättre att de hade avstått från det högre beloppet.

Dan Gmark sa...

Detta konstruerade exempel tillsammans med påståenden att invandrare får mycket mer i bidrag än pursvenskar har cirkulerat på diverse hemsidor ett par år och jag är förvånad över att det tas fram på en blogg som försöker vara seriös. Vem som helst borde ha reagerat redan när man ser påståendet om ”retroaktiv föräldrapenning”. Något sådant finns naturligtvis inte.
För övrigt är det precis som Stefan misstänker, att levnadskostnaderna för en vuxen och fyra växande ungdomar är cirka 22 000 i månaden. Det är i alla fall vad man hamnar på om man går efter Riksnormen för försörjningsstöd, det vill säga vad som gäller om en pursvensk familj i samma situation ansöker om försörjningsstöd på socialkontoret.

Detta ”vandringsexempel” har bemötts flera gånger, t.ex. här: http://motargument.se/2012/09/27/hur-mycket-ersattning-far-invandrare-i-etableringsreformen/

Att det fortfarande är populärt bland SD-anhängare måste bero på att de inte har några kunskaper om levnadskostnaderna i Sverige.

För övrigt kan jag inte se att invandringens plus- och minusposter hemlighålls på något sätt. Jag har läst ett antal forskningsrapporter och utredningar om dessa frågor under de senaste 40 åren.

Stefan Lindgren sa...

Jag tycker inte det finns någon anledning att sparka på Fria Tider eller SD för att dom intresserat sig för frågan. Om vänstern intresserade sig för social rättvisa skulle SD inte finnas. Vi talar om en trebarnsfamilj. 22 000 är kanske vad som behövs för ett anständigt liv.

Beträffande retroaktiv föräldrapenning räcker det med att slå upp SOU 2012:9 för att se att retroaktiv föräldrapenning finns. Däremot kunde man få uppfattningen av Fria tider att den förmånen kan läggas ovanpå de andra förmånerna oavkortade. Så är det inte.

Fria Tider har med all rätt tagit upp rättviseaspekten på de här bidragen. Hur många i Sverige tvingas inte leva under den beskrivna bidragsnivån! Den som arbetat ett helt liv och i slutfasen av FAS3 även berövas den sista skärven från arbetsförmedlingen (2 750 FAS3-are var vid årsskiftet helt utan ersättning) kan ju undra. Liksom många fattigpensionärer.

Varje ensamstående med tre barn som inte har 22 000 efter skatt vet nu vad han eller hon kan kräva! Om detta ska bli norm för alla oavsett bakgrund tror jag Anders Borg får ge budgeten en generalöverhalning och släppa alla tankar på nya jobbskatteavdrag.

Istället för att vara så dj-a stöddiga mot dem som kritiserar massinvandringen till Sverige borde i synnerhet sådana som du, Gmark (vad är det för namn?), som läser många utredningar, ta reda på hur folk har det och inse att politiker och media är ljusår från verkligheten. En riksdagsman är närmare bestämt 47 gånger ifrån försörjningsstödet.

Dan Gmark sa...

Hej Stefan!
Du undrar vad Gmark är för namn. Det är den namnförkortning jag brukar använda när jag skriver i bloggosfären och den kommer upp automatiskt i bloggkommentarer när jag måste identifiera mig via google-konto. Jag heter Dan Gunnemark och eftersom namnet är ovanligt behöver jag inte använda utrymme här för någon närmare presentation.

Så till vår diskussion om huruvida nyanlända invandrare får mer i bidrag än t.ex. arbetslösa svenskar (eller personer med invandrarbakgrund som har bott i landet några år).

För det första tycker jag att man ska vara noga med orden. ”Massinvandringen” är ett uttryck som SD använder sig av för att sprida illusionen om att vi invaderas av horder av fundamentalistiska muslimer som hotar att förvandla de ”blonda svenskarna” till en minoritet i sitt eget land. Om man t.ex. är bekymrad över den aktuella flyktinginvandringen från Irak och Syrien, så bör man skriva detta, och inte komma med svepande påståenden om ”massinvandring”.

”Retroaktiv föräldrapenning” är ett annat sådant ord. Uttrycket betyder att det går att ansöka om föräldrapenning i efterhand för en tid när man har varit föräldraledig, t.ex. om man missade att ansöka första dagen när ens barn föddes.
I Fria Tider tycks det i stället syfta på föräldrars rätt att spara en del av föräldrapenningdagarna för senare uttag, fram till att barnet fyller åtta år. Men det är bara i fråga om nyanlända invandrare som SD-anhängarna använder uttrycket i denna betydelse.

Om man inte vill framstå som SD-propagandist bör man alltså inte använda termen på detta felaktiga sätt. En invandrare kan inte få ut föräldrapenning som en klumpsumma när han/hon kommit till Sverige för att han/hon glömde att anmäla till svenska försäkringskassan att han/hon var föräldraledig i samband med barnets födelse. För att få föräldrapenning måste en invandrare, precis som en ursvensk, avstå från arbetsinkomster och bidrag baserade på arbete/studier under tiden det gäller.

I den utmärkta utredningen SOU 2012:9 Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning används alltså inte uttrycket ”retroaktiv föräldrapenning” Se: http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/77/43/e00098e0.pdf

Så till rättviseaspekten. Om vi läser redogörelsen som jag länkade till i min förra kommentar kan vi konstatera att en helsvensk familj har rätt till bidrag så att levnadsstandarden motsvarar den som en invandrarfamilj kan få med bidrag. Till och med i det konstruerade extremfall som vi diskuterat. Beträffande storleken på ekonomiska bidrag finns det således inga orättvisor mellan ”nya svenskar” och ”gamla svenskar”.

Under åren har jag många gånger haft kontakt med såväl svenskar som invandrare, som inte haft råd till ens det nödvändigaste på de inkomster de haft. Mitt råd har då alltid varit: Gå till kommunens socialkontor och sök socialbidrag/försörjningsstöd! Om du får avslag, överklaga till Förvaltningsrätten!

Jag är inte ensam om att rekommendera att man vänder sig till kommunens socialkontor. När man pressar de olika ansvariga ministrarna på svar om hur den som är utförsäkrad ska klara sig, så hänvisar de numera konsekvent till kommunen och försörjningsstödet. Så absolut ska alla som konstaterar att de har en levnadsstandard som underskrider ”normen” vända sig till socialkontoret och ansöka om kompletterande försörjningsstöd.

Om fler visar att de behöver ekonomisk hjälp för att klara sig kan det fungera som en påtryckning på regeringen att ta tillbaka försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringsreglerna.

Vänliga hälsningar
Dan Gunnemark

Stefan Lindgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Stefan Lindgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Stefan Lindgren sa...

(3:e korrigerade försöket ;-))

Dan

Att alla ensamstående med tre barn och 7 000 i hyra är garanterade 22 000 efter skatt tror jag är en nyhet för många.

Var och en kan göra en provberäkning på http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/socialbidrag/provberakning

Jag misstänker att det finns hundratusentals som i och för sig skulle vara berättigade men som faller på att de har en bostadsrätt, en alltför dyr bil eller andra tillgångar som går att realisera.

Dels kan det alltså finnas en orättvisa i hur förmånerna utfaller i praktiken/utnyttjandegrad (glöm inte svenskarnas starka stigmatisering av socialbidrag; var och en som i sitt liv besökt en svensk socialmottagning vet varför!), dels kan det ju handla om upplevda orättvisor. Den som arbetat ett långt liv i Sverige och har en usel pension, är naturligtvis böjd att se med misstänksamhet på en somalisk kvinna som kommer hit med sina tre barn och inkasserar 22 000 rent i månaden medan maken arbetar i England.

Beträffande retroaktiv föräldrapenning är jag lika överraskad som du. Se finns på sid 12 och sid 118 i nämnda utredning.

Jag citerar: "För barn födda utomlands tilldelas föräldrapenningdagarna ”retroaktivt”.

Att "massinvandring" skulle vara ett SD-ord har jag svårt att förstå Om 6 % av befolkningen var född utanför Sverige 1970 är det idag 15 procent. Vad vill du kalla det?

Det är den högsta andelen i hela EU, möjligen med undantag för Österrike (se http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Europe)

Kostnaderna för skattebetalarna har beräknats till 1,5 procent till 2,0 procent av BNP - och det är ändå bara en gissning. (http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf)

Det är ungefär lika mycket som hela vårdsektorn. Försvaret kostar 1,2 % av BNP.

Jag utgår från att nästa regering kommer att ha ett stort tryck på sig att återställa en reglerad invandring.

Stefan Lindgren sa...

Jag forskar vidare och försöker förstå. Av SCB:s statistik framgår att ensamstående mödrar med 2+ barn 2011 hade i snitt disponibel inkomst 277 500. Det innebär att vår hypotetiska ensamstående invandrarfamilj med maxbidrag hamnar nästan på snittet 266 988 kr/år.

Av SCB:s siffror framgår att 30 procent av alla familjer med en ensamstående kvinna och fler än två barn har mindre än 245 000 om året, inkomster som klassas som "låga".

Om nu bidragsnormen är lika för alla hur kan då en stor del hamna långt under?


22 000 eller mer under normen. Varför?

William sa...

Stefan, tycker vad du skriver andas inte så lite förakt. Tex " Den som arbetat ett långt liv i Sverige och har en usel pension, är naturligtvis böjd att se med misstänksamhet på en somalisk kvinna som kommer hit med sina tre barn och inkasserar 22 000 rent i månaden medan maken arbetar i England". Jag betvivlar inte att exemplet existerar men som ett inlägg i en debatt om generella regler anser jag det ovärdigt en vänsterman. Däremot passar sättet att uttrycka sig väl in på någon SD site. Också ditt sätt att ställa grupper mot varandra liknar SD logik. Varför inte som gammal marxist rikta dig mot ett samhällssytem som berövar både svenska och invandrade mammor rätten till arbete? Har du förresten själv prövat att betala hyra, mat och kläder för 5500 per person (22000/4 = 5500). Hoppas du inte blir ytterligare en av de fd SKPare som man numera hittar i sammanhang såsom Svenskarnas Parti eller ND.
Sven Andersson

Stefan Lindgren sa...

Sven, du har inte läst innantill. Jag anför faktiskt statistik som visar att 30 % av de ensamstående mammorna med flera barn inte når upp till 245 000 i årsinkomst efter skatt. Jag bygger inte på anekdotiska exempel.
Sen finner du "sättet att uttrycka sig" ovärdigt. Men själv tar du dig rätten att helt grundlöst klassa mig och icke namngivna f d SKP-are som högerextremister. (Så tokig har mig veterligen ingen blivit.) Och du anklagar mig för att inte kritisera "samhället". Var och en som läst mina inlägg vet att jag främst riktar mig mot Svensk Näringsliv som motorn bakom "fri invandring". Vi har ju i dagarna sett hur arbetsgivarintressena skriker som stuckna grisar över att Stefan Löfven och Karl-Petter Thorvaldsson kräver att Lex Laval ska slopas. De talar upprört om att "fiska i grumligt vatten". I själva verket är det klart källvatten som äntligen bryter fram. Arbetsgivarna ska inte kunna profitera på att tvinga invandrare och papperslösa att arbeta under avtalsenliga löner. Det är där deras "humanistiska" intresse av fri invandring ligger. I arbetarrörelsens intresse ligger reglerad invandring och stenhård kontroll av att rättvisa villkor gäller på arbetsmarknaden.

Hasse sa...

När ni nu diskuterar bidrag till invandrare!Varför finns det ingen som ser till att först och främst våra pensionärer har samma ersättning som dessa invandrare,det är ju dom som byggt upp vårt land!var är dom stöden som behövs för denna del av befolkningen,där många pensionärer i dag får leva på 5000kr i mån,klart skall varenda politiker se till att den inhemska befolkningen skall först och främst tillgodoses med sina inarbetade pengar,var är pengarna som skall gå till pensionärerna,Här är alltid politiker snabba med att minska pensionen för att hellre ge till invandrare,vi pensionärer vill ha en pension som VI KAN LEVA PÅ,varför skall vi lida för att ni skall dela ut våra pengar till invandrare då den egna befolkningen har det svårt.Om inte pengarna räcker då måste invandringen anpassas så att pengarna fördelas rättvist,inte som nu låta pensionärer leva i missär bara för att vi skall ha så stor invandring,man får anpassa munnen efter matkassen! Hasse Saxeblad

Mats Lindblad sa...

Jag måste säga att försöken att ta ett vettigt inlägg i debatten och förstöra det genom att insinuera att författaren är en "SD man i förklädnad" bara ger inlägget mer kraft.
Jag gillar försöket att ta debatten från "rasism" till en faktisk samhällsfråga och att belysa hur usel sveriges invandringspolitik faktiskt är. I mina ögon så belyser inlägget ett stort problem i sverige och jag ser det som ett varningstecken att fler och fler försvarar politiken. Hade jag varit lagd åt det konspiratoriska hållet så hade jag blivit riktigt misstänktsam...

ladycobra sa...

Än en gång tack för en bra blogg!

Jag bloggade senast om detta.

http://ladycobra.wordpress.com/2014/01/12/vanstern-ar-tomhant-i-migrationsdebatten/

Om denna ansvarslösa migration och flyktingpolitik fortsätter så kan vi glömma välfärden som håller på att nedmonteras redan, genom neddragningar inom åldringsvård och sjukvård m.m.

När skall alliansen och vänstern vakna?

ladycobra sa...

Läs fakta på skattefria bidrag av olika slag till invandrare i nedanstående inlägg i min blogg.

http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

sophiew sa...

Som det nämndes i en tidigare kommentar... Slår du ut beloppet på 4 pers blir det 5500 kr/ person. Alltså ungefär i samma nivå som en stackars pensionär med 5000 kr/ månad. Dessutom får man räkna med att många med så låg pension också är berättigade till exempelvis bostadsbidrag och därmed hamnar på en betydligt högre summa per månad. Finns det inga beräkningar på hur mycket bidrag maximalt en pensionär kan få? Skulle vara en intressantare och mer rättvis jämförelse.
Sist men inte minst... Hur vanligt är det att ensamstående mammor kommer med barn i den åldern? Inte att förglömma att det är en tidsbegränsad ersättning och alltså inte någonting som ger styrka till argument som " invandrarna får mer pengar än svenskarna"

pappasvenpappasven sa...

Detta är också pengar....::
259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning

Sedan är det väl rimligt att man dessutom jobbar om man har barn över 11 och tre barn...typp 11-13-15
en barnfamilj har ju mer rabatter på sjukvård också......
så inte har pensionärer med bara grundpension det bättre.....tvärtom......och de flesta pensionärer har i sina inbetalningar satt in flersa gånger sin pension......så visst är det skillnad på folk och folk...och om en ensamstående inte jobbar de närmsta 10 åren heller så landar man i en arbetssökande mellan 40 och 50 som inte jobbat på åtminstone 20 år.....var finns jobben för sådana personer då man med nuvarande politik vill importera "ung&frisk&billig" arbetskraft......"survival of the fittest" tyvärr så är exemplet rätt så tärande in många år.....

Ramona Fransson sa...

Hej!

Intressant och väl värt att läsa. Problemet är att allt som anses "negativt" och som drabbar invandrare ses med oblida ögon. Märkligt! Mig veterligen har inte EN ENDA flykting eller invandrare stiftat Sveriges Rikes Flyktingpolitik. Ansvaret för en havererad flyktingpolitik är enbart riksdagens politiker och dess underhuggare.
Om jag vore fattig, hade ett sjukt barn eller vore förföljd av olika anledningar skulle jag alltid ha valt ett land med ett generöst bidragssystem. Allt annat är befängt! Att jag sedan inte skulle få asyl är ett annat ämne. Men självklart skulle jag sikta på ett rikt land att landa tryggt i. Problemet är att i Sverige "FÅR VI INTE PRATA OM DET HÄR" för det ger SD röster. Vad de nyttiga idioterna inte begriper att när vi INTE PRATAR OM DET får SD röster. Så hur vi lösningen på ett problem? Jo, enbart genom att ÖPPET diskutera, debattera och kritisera...

Här är en länk till Merit Wagers blogg. Hon har arbetat med flyktingar och flyktingfrågor under många år och har låtit Sveriges "miggor" ( människor som arbetar på Migrationsverket) att skriva anonymt. Annars hade ingen av dem vågat skriva en enda rad ( tänk vi har yttrandefrihet och demokrati i Sverige).

http://meritwager.wordpress.com/2014/01/26/svenskarna-ar-inte-rasistiska/

Einar Yngvesson sa...

Om jag förstår listan av bidrag rätt är det 9 776 kronor som är specifikt för flyktingar. Resten, 12 473 kronor, är sådana bidrag som vilken ensamstående kvinna (eller man) som helst skulle få. Det är väl rimligt att de som ska bo här också får samma bidrag som alla andra får?
Man kan diskutera huruvida ett i tiden begränsat etableringsstöd är orättvist gentemot de som bott här hela livet. Jag skulle tro att dagis, skola osv är en större investering än detta.

Stefan Lindgren sa...

Einar, jag tror att du har räknat rätt och jag håller med dig om principen att här ska inte göras mannamån. Alla i Sverige boende ska i princip ha samma rättigheter och skyldigheter. Men när skojare som Erik Ullenhag bara rabblar upp invandringsplus och inga minus missleder han allmänheten. Svenskt näringslivs intresse av en stark reservarmé av arbetslösa är oomtvistligt. Bakom deras hycklande tal om solidaritet och ett "välkomnande Sverige" ligger en profitkalkyl. 16 % av invandringen är asylärenden. Ändå framställs invandringen som endast en fråga om att visa medkänsla med krigets offer. Samma krig som de "medkännande" är med och blåser under och i vissa fall deltar i (Afghanistan, Libyen).

John Dannenberg sa...

Klockren kommentar

Tord Abelius sa...

Jag håller med dig Sophie! Tänkte bara förtydliga, samt tilläga lite väsentlig information:

En ensamstående med 3 barn: 5500/pers
En pensionär: 5000+bostadstillägg (kallas pensionärers bostadsbidrag, samt funktionsvarierades *extra bostadsbidrag)
En ensamboende: Drygt 4000+bostadsbidrag

En funktionsvarierad: Fr. drygr 4000, upp till drygt 6000 (aktivitetsersättning - basinkomst för funktionsvarierade. Detta fr. 19-29 år. Fr. 30-65, så heter det sjukersättning) +bostadsbidrag+*bostadstillägg (både bidraget och tillägget, om hyran överstiger en viss summa) +handikappersättning (vid grövre handikapp) +tandvårdsersättning (om handikappet resulterar i dålig tandhälsa) +bilstöd (till körkort för en anpassad bil) +assistansersättning (om handikappet erfodrar personlig assistent)

Källor: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/alla_formoner


Istället för att låta som ett SD-språkrör, så frågar jag er istället om denna fördelning låter rimlig. Vore det inte bättre att slopa alla bidrag, för att istället införa en BASINKOMST FÖR ALLA INVÅNARE? Då kan vi ju verkligen; med hjärta, kalla oss ett VÄLFÄRDSLAND! :-D

Home