27 november 2014

Links, links, links






Den tyska vänstern är ett motsägelsefullt fenomen. Mycket kritiskt kan sägas om det. Men den som begriper lite tyska kan följa det här anförandet från igår av Sahra Wagenknecht i förbundsdagen.


De första tjugo minuterna gisslar hon Angela Merkels inrikespolitik och ekonomiska politik, som underkänts ett flertal gånger av Nobelpristagaren Paul Krugman för att skada inte bara tyska arbetares intressen utan också förvärra krisen för hela EU.

I slutet behandlar Wagenknecht den internationella situationen. Hon tar avstånd från "Putins oligarker" - det måste man kanske göra i tyska förbundsdagen för att inte få mikrofonen avstängd - men framför allt kräver hon slut på sanktionspolitiken och de aggressiva militära åtgärderna mot Ryssland.

Ett intressant faktum som hon nämner är att Ryssland och USA har ökat sin handel i år, medan handeln EU - Ryssland minskat.

Genom att tvinga in EU på sanktionspolitiken har USA skaffat sig konkurrensfördelar. Denna kamp om marknader serveras för Pinnebergs och Biedermanns - de tyska kälkborgarna - som ett försvar av "europeiska värderingar" och Ukrainas frihet.

Stefan Lindgren

2 kommentarer:

Tord Björk sa...

Sahra Wagenknecht är föredömlig i sin sammanhängande allmänpolitiska hållning. Hon visar hur inrikespolitikens åtstramningar och eftergifter för storföretagen hänger ihop med EU:s aggressiva politik i Ukraina och hur Tyskland slutat lyssna på Konrad Adenauers samarbetsvilja med Frankrike och Willy Brandts Ostpolitik. Denna sammanhängande politik behöver nu folkrörelser mot nyliberalism, EU och för fred och miljö lyfta fram i Sverige. Redan i juni höll Sahra W ett utmärkt tal i Bundestag om detta som dessutom finns textat på engelska för den som har svårt med tyskan. https://www.youtube.com/watch?v=lIi4a7ri-dc

H Bylund sa...

När får vi i Sverige höra en lika vältalig beskrivning av samtiden?

Home