28 mars 2014

Nato:s expansion bryter avtal

USA:s utrikesminister Baker ingick 1990 ett juridiskt
bindande  avtal om att Nato inte skulle expandera en
enda tum österut.


Professor William R Polk vid University of Chicago uppmärksammar på
History News Network (http://hnn.us) att Nato:s expansion i Östeuropa
strider mot ingångna avtal.

USA:s utrikesminister James Baker avtalade med Sovjets president Gorbatjov att
Nato inte skulle expandera en tum österut.
Saken var den att USA:s utrikesminister James Baker 9 februari 1990
gjorde en deal med Michail Gorbatjov.

I utbyte mot att Ryssland drog bort sina trupper, nära 400 000 man, från
delar av Östeuropa och därmed underlättade återföreningen av de båda
Tyskland, skulle Nato inte flytta fram sina styrkor i "tomrummet" efter
de sovjetiska trupperna.

Baker försäkrade Gorbatjov att "Nato:s jurisdiktion inte skulle flytta
en tum österut."

Detta möte följdes av två andra: den 10 februari träffade Helmut Kohl,
förbundskansler i Västtyskland, som bekräftade Bakers löfte till
Gorbatjov, samtidigt som den utrikesministrarna från Västtyskland och
Sovjetunionen möttes.

Den västtyske utrikesministern Hans-Dietrich Genscher bekräftade
åtagandet och sade att "för oss, står det fast : Nato kommer inte att
expandera österut." Frågan gällde då Östtyskland.


Den här överenskommelsen mellan Nato och Sovjetunionen tog aldrig formen
av ett "fördrag" (Gorbatjovs största blunder, SL.) och kunde därför inte
antas av senaten, men den utgör enligt USA:s Högsta domstol, ändå ett
juridiskt bindande avtal eftersom det ingåtts av en behörig tjänsteman,
även om det inte skett skriftligt.

När Sovjetunionen föll samman, betraktades plötsligt avtalet som
"inaktuellt" och Nato flyttade österut, trots att Ryska federationen i
alla avseenden förklarat sig arvtagare till ingångna avtal och fördrag.

En efter en införlivades så de östeuropeiska staterna i Nato-systemet
och blev åter satellitstater, till en annan stormakt: först Tjeckien,
Ungern, Polen, så de forna sovjetrrepublikerna Lettland, Litauen och
Estland. USA har upprättat baser i Azerbajdzjan och Kyrgyzstan.
Bakom kulisserna har det förts ett intensivt arbete på att även
dra in Georgien och Ukraina i Nato. Därmed skulle även på sikt
Rysslands största örlogsbas hamna i händerna på Nato.

Sent omsider drog Kreml en gräns för Nato:s expansion. Det tog 24 år
innan Ryssland erinrade USA om dess löftesbrott och satte ned foten.
Det kan inte ha kommit som en blixt från klar himmel.

De 11 rösterna emot ett fördömande av Ryssland och 58 nedlagda rösterna
i FN:s generalförsamling  vittnar om en bred förståelse för Ryssland.

Protester mot USA:s påtryckningar vittnar om missnöje även bland
de 100 som röstade mot Ryssland.

Stefan Lindgren

1 kommentar:

Christer Lundgren sa...

Icke att förglömma: Camp Bondsteel på ockuperat serbiskt territorium (Kosovo)...

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Home