annons

2 mars 2014

Carl Bildt har avgått

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har plötsligt lämnat Stockholm och dessutom i praktiken också sina ämbeten.

Och det förefaller att ha varit en flykt hals över huvud, trots att den överenskommelse som ju ingicks i fredags gav förutsättningar för en ordnad demokratisk övergång.

Alldeles avgörande nu är att en ny utrikesminister snabbt  kan utses.

Därför kallar vi till folkmöte på Gustaf Adolfs torg måndag 3 mars kl 11.

Där kommer vi att utse ny utrikesminister. På förslag Helge Fossmo, Jackie Arklöf, Joachim Posener.
Välkomna!

Medtag gärna fru och barn samt överblivna bildäck. Och EU-fanor.
 
Demokratiska allians
SUNS
Nationella Alliansen
Svenska Motståndsrörelsen
Svenskarnas partiInga kommentarer:

Home