annons

1 augusti 2014

Underrättelseveteraner varnar för manipulationer


Amerikanska underrättelseveteraner, organiserade i "Veteran Intelligence
Professionals for Sanity", en grupp som startades 2003 som svar på missbruk
av underrättelser för att gå i krig mot Irak, ser mycket av samma
manipulation och oärlighet i det som händer kring Ukraina.

Den 29 juli sände nio av dessa underrättelsetjänstemän ett långt brev till
president Obama.


Den 29 juli sände nio av dessa underrättelsetjänstemän ett långt brev till
president Obama  som ett direkt svar på administrationens misskötsel av
MH17-katastrofen och förklarar i detalj varför de är "oroliga över det
amatörmässiga sättet på vilket suddig och tunn bevisning har serverats - en
del av den via 'sociala medier' ".

Den springande punkten i underrättelsetjänstemäns kritik är enkel: antingen
bör man ge trovärdiga bevis för att anklaga Ryssland, eller också sluta
sprida lögner som bara gör konfrontationen farligare.

"Din administration har fortfarande inte kommit med någon samordnad
underrättelsebedömning av vilka bevis det finns för att hålla någon ansvarig
för katastrofen - än mindre att på ett övertygande har den underbyggt
upprepade påståenden att planet blev nedskjutet av en rysk-levererad missil
i händerna på ukrainska separatister.

Din administration har inte lämnat ut några satellitbilder som visar att
separatisterna hade sådana vapen, och det finns flera andra 'hundar som inte
har skällt'. Washingtons trovärdighet, och din egen, kommer att fortsätta
att urholkas, vare sig du vill det eller ej om ni inte presenterar mer
konkreta bevis för administrations påståenden ".

Allt detta finns att läsa i en artikel av den amerikanske
veteranjournalisten William Boardman på
http://www.opednews.com/articles/1/MH17-What-Really-Happened-by-William-Boardman-Media_Mh17-Airline-Crash_NATO_NATO-140801-897.html.

Brevet från underrättelseveteranerna finns att läsa in extenso här
http://consortiumnews.com/2014/07/29/obama-should-release-ukraine-evidence/

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home