annons

annons

24 augusti 2013

Fyra fruar och en man

Nahid Perssons dokumentärfilm "Fyra fruar och en man" från 2008 har nyligen visats på Kunskapskanalen och kan ses på TV-play.

Den är väl värd att se för att få en ovanlig inblick i ett tämligen välbärgat hem på Irans landsbygd och uppleva polygyni (en man med flera fruar) inifrån.

Kanske borde det ha framgått att  bruket är rätt ovanligt i Iran.

För oss i västerlandet är det självklart att denna ordning förtrycker kvinnan. Maken i Perssons film jämför typiskt nog sina kvinnor med fåren, vilket inte innebär att han behandlar dem illa, men inte tillerkänner dem några rättigheter.

Iransk lagstift medger polygyni om 1) den första hustrun ger sitt medgivande eller 2) hon är infertil, uppstudsig etc. Lagen är från shahens tid men har inte avskaffats i mullornas Iran. 2008 gjordes ett försök att liberalisera polygynin, men det stötte på patrull. Khatami lär ha varit emot.

Jag vill inte på något sätt skönmåla kvinnornas situation i Iran, som i många avseenden är förfärlig och strider helt mot den bild prästerskapet ibland vill ge av sig självt som upplyst och för jämställdhet.

Men när man diskuterar polygyni ska man komma ihåg att det iranska folket aldrig helt har underkastat sig de arabiska erövrarnas kultur. Polygynin förekommer i synnerhet bland präster och rika bönder, men folket avskyr den. Det är svårt att få exakta uppgifter men en forskare säger att mindre än 1 procent av hushållen i Iran tillämpar polygyni.

Enligt 1966 års folkräkning var det 46,854 av 4,830,316 män i Iran, eller mindre än 1 procent som hade flera hustrur (Momeni, 1975). 1976 var frekvensen 1,1 procent.

I Afghanistan har månggiften tilltagit under USA:s ockupation men jag har inte hittat uppgifter om utvecklingen i Iran.

I USA finns det enligt wikipedia 50 000 till 100 000 muslimer som olagligt tillämpar polygyni. Kampen mot mormonernas månggifte var seglivad,. Först 1890 förklarade sekten månggifte för otillåtet.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home