annons

annons

2 augusti 2013

Mera om "friheten" att tigga

När jag kollar hur frågan om tiggarinvasionen har behandlats i riksdagen konstaterar jag till min förvåning att den inte har diskuterats alls.

Det enda jag kan hitta är en skriftlig fråga från Roger Haddad (fp) till Beatrice Ask från september 2011.


Haddad skrev (mina markeringar av de hycklande honnörsorden):

2010/11:629 Tiggeri som grund för utvisning

av Roger Haddad (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Nyligen kom Justitieombudsmannen med ett uttalande där man riktar stark kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län. Bakgrunden är de avvisningar av främst romer som skedde sommaren 2010. Polisen motiverar avvisningarna med att tiggeri inte är tillåtet och man har också delvis baserat sina antaganden och tolkningar på en proposition från 1954 om dagdriveri.

Den fria rörligheten är viktig att värna, så också vikten av att Sverige och andra länder i EU värnar de mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter i Sverige och Europa. Vidare är det viktigt att man skiljer på personer som tigger eller agerar gatumusikanter och de personer eller organisationer som håller på med människohandel, trafficking, organiserad brottslighet etcetera. De som begår brott ska straffas. Men när det kommer till tiggeri eller verksamhet som gatumusik så är det inte ett brott mot svensk lagstiftning. Därför är det angeläget att eventuella oklarheter och otydligheter i lagstiftningen moderniseras och förtydligas. Svenska myndigheter som Migrationsverket eller polismyndigheterna ska kunna fatta tydliga beslut utifrån en lagstiftning som är tydlig. Uppenbarligen är inte det nuvarande regelverket det.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask om hon avser att ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med förtydliganden kring frågan om tiggeri och verksamhet som exempelvis gatumusik.


Justitieministern svarade:

Svar på fråga

2010/11:629 Tiggeri som grund för utvisning

Justitieminister Beatrice Ask

Roger Haddad har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med förtydliganden kring frågan om tiggeri och verksamhet som exempelvis gatumusik.

Justitieombudsmannen (JO) uttalade den 28 juni 2011 allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms läns avvisningar av 26 EU-medborgare. JO bedömde att den aktuella bestämmelsen inte kunde tolkas såsom polismyndigheten gjort och att avvisningarna därmed saknade stöd i utlänningslagen.

För närvarande granskar Rikspolisstyrelsen JO:s beslut och för även en dialog med Polismyndigheten i Stockholms län i frågan. Mot bakgrund av det arbete som nu pågår inom polisen är det ännu för tidigt att bedöma om det är påkallat att ta initiativ till förtydliganden kring frågan.


Mer än denna gäspning är svårt att finna i riksdagsprotokollen. Då frågar jag: vad betalar vi de folkvalda för? Om inte för att lösa praktiska problem som berör medborgarna?

Notera för övrigt den försåtliga sammanblandningen av gatumusikanter och tiggare. Gatumusikanter är ofta hårt arbetande. Jag tror att de inser att det bör krävas tillstånd för gatumusik, precis som för andra möten.

Stefan Lindgren

PS. Varför blir det alltid så öronbedövande tyst från "vänstern", när man försöker starta diskussion i de svåra sociala frågor som verkligen berör - och splittrar svenska folket?

Inga kommentarer:

Home