annons

26 januari 2014

Marx is Back

Oxfam stal utan tvekan tillställningen i Davos med ett uppseendeväckande stycke fakta.
80 personer i världen - som lätt ryms i två normala turistbussar - äger tillsammans lika mycket som den fattigare hälften av jordens befolkning.
I en artikel i Foreign Policy under den klatschiga rubriken "Marx is Back" skriver Charles Kenny att avståndet mellan nationerna historiskt sett ökar.
En databas med historisk statistik tyder på att BNP per capita 1870 (i 1990 års dollar, justerat för köpkraft) var omkring $ 3190 i Storbritannien - jämfört med ett afrikansk genomsnitt på $ 648.
År 2010 var brittisk BNP per capita $ 23.777, det afrikanska genomsnittet var $ 2 034.
På etthundrafyrtio år har klyftan ökat från 1:5 till 1:10.
Detta är en utveckling som Marx inte förutsett, menar Kenny.
Hur som helst spräcker det bilden av den lyckliga Coca Cola-värld som YouTube-professorn Hans Rosling för till torgs. Inte för inte är han Bill Gates favorit.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home