FiB

13 februari 2012

Solidaridet med grekiska folket - mot EU-imperialismen

17 banker brann igår i Aten när den premiärminister som EU
påtvingat landet klubbade igenom ett sparpaket motsvarande
8 procent av BNP.

På lördag blir det en solidaritetsdemonstration i Stockholm
kl 14 på Norrmalmstorg.45 byggnader sattes i brand av rasande människomassor.
Finns det någon som tror att det här håller?

Varför ska Grekland betala 30 procents ränta på sin statsskuld, Italien
och Spanien 8 procent och Tyskland nära noll?

Europa knakar i fogarna och lika bra är det eftersom den nuvarande
hierarkiskt överstatliga konstruktionen illa motsvarar de enskilda
ländernas ekonomiska behov.

Kommunisternas KKE:s s k arbetarfront (PAME) kräver återgång till
drachmen.

På SKP:S sajt (http://www.riktpunkt.nu/2012/02/forsta-dagen-av-48-timmarsstrejken-med-ockupation-av-arbetsdepartementet/) läser
jag följande rapport om den nyss avslutade generalstrejken:

I en militant strejk i Aten samt i ett dussintals städer samlades
arbetande män och kvinnor, de fattigas svar på uppmaningen
från PAME att delta under den första dagen av den 48 timmar
långa generalstrejken (10-11 februari 2012) .
PAME:s styrkor ockuperade beslutsamt arbetsministeriet och
hängde upp en stor banderoll med texten:
"Nej till den nya massakern mot folket – Ner med regeringen
– Trojkan måste avgå – ut ur EU" Den här ockupation betonade
att plutokratin regeringen-trojkan har en plan för att utrota
alla arbetares rättigheter och driva fram primitiva åtgärder
mot arbetare, med förevändning om det nya lånet som den
grekiska regeringen vill ta emot. Bland annat kommer de
nya åtgärderna att ge:

- Nya minskningar av minimilönen på 22 % för alla
anställda och 32 % för dem som hyrs ut via den privata
sektorn, och detta under förhållanden när förlusterna
för arbetarna sedan 2009 överträffade 45 % -strecket.

- Avskaffande av sektoriella kollektivavtal.

- Nya dramatiska minskningar av grundläggande- och tilläggspensioner.

- Massavskedanden av tusentals anställda inom offentlig sektor och
tidigare statliga industrier förändrar drastiskt alla arbetsförhållanden.
Nya minskningar av lönerna inom den offentliga sektorn.

- Nya drastiska nedskärningar av sociala tjänster, hälso- och
sjukvårdssektor och mediciner som även ställer människors liv i fara.

- nya skatterazzior mot det breda folkliga skiktet för att stödja
skattebefrielser för storkapitalet.

Redan från gryningen bevakade arbetarklassens styrkor
sin strejk i otaliga fabriker och andra arbetsplatser mot
en storm av åtgärder.

Ockupationer av andra offentliga byggnader och statliga
organisationer genomfördes av PAME, MAS, PASEVE,
PASY och OGE i andra städer runtom i Grekland.

Aleka Papariga, Generalsekreterare i Centralkommittén
för KKE, deltog i strejken som PAME arrangerade i
Aten och gjorde följande uttalande till massmedierna:
"Även om arbetarna ger sitt eget kött för att betala
av skulden, kommer en våldsam konkurs inte att
kunna undvikas. Följaktligen finns det en lösning:
ett tillbakadragande ur EU och ett ensidigt
upphävande av skulden, detta är lösningen, allt
annat kommer att skapa en tragedi för arbetarna ".

Huvudtalare vid PAME:s massmöte för strejken
var G. Sifonios, ordförande för det grekiska
Stålverksarbetarförbundet som redan strejkat i
103 dagar. Han uppgav att beslutsamheten hos
stålarbetarna nu är än mer dynamisk när det
blivit tydligare för allt fler att de åtgärder som
vidtagits av vissa arbetsgivare vid stålverken
(Elliniki Halivourgia) är sammankopplade
med regeringens och trojkans svältlöner åt
de arbetande. Ordförande för den fackförening
som bedrivit den längsta strejken de senaste
åren, tackade PAME och andra krafter både i
Grekland och utomlands, som gett sitt stöd åt
strejken och kampen.

Det bör noteras att PAME har startat en fond 
för att öka det ekonomiska stödet till strejkkampen.
Efter massmötet var det en magnifik marsch
till arbetsministeriet, som hade ockuperats.
Demonstranterna krävde:

- Val nu!
- Ensidig skuldavskrivning, Utträde ur den 
Europeiska unionen!

Vi är inte skyldig något! Vi kommer inte att 
betala! Skulden är inte vår! Den måste betalas 
av dem som skapat den, av plutokratin! Denna 
sanning proklamerades av demonstranterna, mot 
lögnerna från den Svarta Frontens regering
(centrum-vänster, center-höger, nationalister)
och mot förtalet från flera internationella medier
om att det grekiska arbetande folket är lata.

52 massmöten i hela Attika, i folk- och
arbetarklasstadsdelar har planerats för den 
andra dagen av 48-timmarsstrejken, liksom andra
mångfacetterade mobiliseringar i hela Grekland. 
Dessutom har en andra demonstration planerats 
till den dag då omröstningen för de barbariska
åtgärderna i parlamentet ska äga rum.

Den parlamentariska gruppen för KKE betonar
i sitt uttalande att "det kommer att bidra med 
all sin kraft så att folk reser sig, så att fabriker, 
företag, arbetarstadsdelar blir fästningar för 
kampen. Den parlamentariska gruppen i KKE 
ger alla sina krafter för att hindra de mordiska
anti- sociala åtgärderna. Det kommer att krävas
namnupprop vid omröstningen, där regeringen
i Svarta Fronten försöker få igenom
nödåtgärderna genom den nya promemorian,
likt en tjuv om natten. Varje medlem i parlamentet 
bär ett personligt ansvar. Ingen av 
parlamentsledamöterna är ursäktad, i namn av
att "följa regelsystem", att rösta för massakern
av de folkets rättigheter ", betonar KKE:s 
parlamentariska grupp i uttalandet.

Åter bör provokatörernas välkända uppdrag
noteras genom deras deltagande i meningslösa 
konflikter, som stenkastning mot poliser. De
iscensatta händelserna på Syntagmatorget
försökte ge möjlighet för medierna att dölja 
det tydliga budskapet från tusentals arbetare 
som demonstrerade och krävde regeringens
fall, den Svarta frontens och trojkans avgång,
för att bana väg för människors makt och 
Greklands utträde ur det imperialistiska EU.

Greker bosatt i Sverige har tagit initiativ till en
solidaritetsmanifestation:

Lördagen den 18 februari kallar vi alla arbetare, greker, andra
invandrare och svenskar att demonstrera till solidaritet för
arbetarklassen i Grekland. Kl 14.00 Norrmalmstorg och
sedan marscherar vi mot Greklands ambassaden.
Den svarta fronten i Grekland (regeringen som består av
socialdemokraterna, konservativa och extremhögern) beslutade i går att
bl a minska lönerna och pensionerna med ytterligare 20-30% och
avskaffa kollektivavtalen.
Det grekiska folket har redan gått i konkurs!
Vi måste vara alla där. Vi ska inte bli kapitalets och deras politiska
underhuggare slavar! Sprid detta!

1 kommentar :

  1. det kommer en orm den ormen heter EU och den kommer att förstöra det här landet och alla länder

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.