FiB

30 juni 2013

Bring har fel om utlämning från EU

Ecuador pressas nu hårt av USA att avslå Edward Snowdens asylansökan. Vilka
alternativ återstår för honom?

Venezuelas Maduro har sagt att asyl där är möjlig. Kuba säger sannolikt
detsamma. Ryssland har sagt att det inte har någon skyldighet att lämna
ut honom, vilket inte nödvändigtvis betyder att man skulle bevilja en
asylansökan.

Snowdens handlingsutrymme är alltså inte stort. Så kommer
folkrättsprofessor Ove Bring i Godmorgon, världen och påstår att han kan
åka till vilket EU-land som helst och vara säker att inte bli utlämnad.

Bring har tidigare gjort samma tvärsäkra uttalanden om de risker Assange
skulle löpa att bli utlämnad från Sverige.

Det är ofattbart hur Bring, i övrigt en ofta omdömesgill person, kan
ställa ut sådana garantier. I EU:s utlämningsavtal med USA från 2003
står det tydligt angivet hur föreskriften att inte lämna ut personer som
riskerar dödsstraff kan kringgås:

"Om det brott för vilket utlämning begärs är belagt med dödsstraff enligt lagstiftningen i den ansökande staten och inte straffbart med dödsstraff enligt lagstiftningen i den anmodade staten, kan den anmodade staten bevilja utlämning på villkor att dödsstraffet inte ska utdömas, eller om av processuella skäl sådant villkor inte kan uppfyllas av den ansökande staten, på villkor att dödsstraff om det ådöms inte skall verkställas.

Om den ansökande staten godtar utlämning med förbehåll för villkoren enligt denna artikel, uppfyller den villkoren. Om den ansökande staten inte inte uppfyller villkoren, får framställning om utlämning avvisas."

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.