annons

8 april 2014

Dagens Nyheter försvarar fascisterna i Kiev

Dagens Nyheters "utrikespolitiske kommentator" Michael Winearski har idag en sällsynt giftig krönika.

Han förnekar att det sitter fascister vid makten i Kiev.

Den tidningen vill jag inte ens slå in fiskrens med.

Michael Winearski, som från att ha varit en rätt harmlös redaktör för marxist-leninistiska Rödluvan nu har utvecklats till en rasande russofob, skräder inte orden.

Putin vill ta kontroll över östra och södra Ukraina, menar han. Frågan tycks bara vara när han ska slå till.

Men det är ju fascisterna vid makten - Winearski sätter citationstecken runt "nazistisk junta" och kallar detta rysk propaganda - har helt på egen hand steg för steg drivit fram situationen:

- genom radans beslut att avskaffa språklagen, vilket gör ryskan till förbjudet språk (lagen har antagits men fascistjuntans chef Turtjinov dröjer med undertecknandet.

- genom att utse oligarkguvernörer som befolkningen absolut inte vill ha.

- genom att förbjuda kabeldistribution av rysk TV (de stora kanalerna).

- genom att beröva parlamentsledamöter som för södra och östra Ukrainas talan yttranderätten (se BBC igår).

- genom att nu störta in med  kommandosoldater och pansarskyttebilar och förnedra de rysktalande aktivisterna genom att lägga ut dem med handklovar på ryggen på mage på torget. Metoder som vore helt otänkbara när det gällde de omhuldade fascist- och utlandsstyrda upploppen på Majdan som direkt föregick den väpnade kuppen.

Bakom detta finns mindre kända ekonomiska faktorer. 90 procent av den ukrainska statens eftersläpande löneutbetalningar gäller gruvarbetare i sydost.

Det säger sig självt att om Kiev vill bevara landets enhet måste sydöstra Ukraina vara företrätt i förhandlingarna. Det låtsas Winearski inte förstå.

Sen levererar Winearski en riktigt fet super-duperlögn:
"Strategin ligger i linje med vad Vladimir Putin har markerat: han erkänner inte Ukraina som en legitim statsbildning. Inte heller betraktar han ukrainarna som en distinkt nation. Ryssar och ukrainare är 'ett folk', förklarade Putin i sitt tal om Krim den 18 mars."

Detta är skrattretande. Ryssland har ända sedan den ryska revolutionen 1917 erkänt Ukraina som en legitim statsbildning och en nation. Ukraina hade ända från FN:s bildande en egen plats i generalförsamlingen vid sidan om Sovjetunionen för att markera dess särställning. Under 20- och 30-talen genomförde bolsjevikerna en omfattande ukrainisering av landet och gav för första gången prioritet åt folkspråket, som varit förbjudet under tsaren.

Kommunistledaren Pjotr Simonenko gjorde härförleden fascisten Oleg Tjagnibok rasande i en debatt genom att säga sanningen: hade det inte varit för sovjetmakten hade det inte funnits en enda skolbok på ukrainska. Nu förbjuder man Simonenko att tala i radan. Hans hus har bränts ned av fascisterna.

Vad Putin sa i sitt tal var något helt annat än det Winearski påstår. Han sa bl.a.:
"Miljontals ryssar och rysktalande personer bor i Ukraina och kommer att fortsätta att göra det. Ryssland kommer alltid att försvara sina intressen med hjälp av politiska, diplomatiska och juridiska medel. Men det bör framför allt vara i Ukrainas eget intresse att se till att dessa människors rättigheter och intressen skyddas fullt ut. Detta är en garanti för Ukrainas statliga stabilitet och territoriella integritet.

Vi vill vara vänner med Ukraina, och vi vill att Ukraina ska vara ett starkt, självständigt och självförsörjande land. Ukraina är trots allt en av våra största partners. Vi har många gemensamma projekt och jag tror på deras framgång oavsett de nuvarande svårigheterna. Viktigast av allt, vi vill att det ska råda lugn och harmoni i Ukraina, och vi är redo att samarbeta med andra länder för att göra allt för att underlätta och stödja detta. Men som sagt, bara Ukrainas eget folk kan skapa ordning i sitt eget hus."

Kontrollera gärna Putincitatet här (http://eng.kremlin.ru/transcripts/6889) och jämför med Winearskis förvrängning. Lögner har korta ben.

Stefan Lindgren

PS.Winearski tycker förstås att Ryssland inte har någon rätt att försvara de rysktalandes intressen i Ukraina. Till det vill jag säga att alla stater strävar efter att skydda sina landsmän utomlands. Det gör Sverige när det händer något, t ex tsunamin i Thailand. Det avgörande är hur de gör det - det får inte ske genom väpnade interventioner som USA har haft för vana på sin latinamerikanska "bakgård". Putin säger uttryckligen att detta ska ske med politiska, diplomatiska och juridiska medel. Jag ser inget hotfullt med detta.

Inga kommentarer:

Home