annons

6 april 2014

Hoppa, arbetskraft!

"Arbetskraften lyfter Sverige" står det på texten över den glittrande
ridån bakom Fredrik Raj-raj-rajnfeldt när han talar i Göteborg.

Enligt Nationalencyklopedin är arbetskraften "alla personer som har
eller söker arbete". På vilket sätt en ökad andel arbetslösa "lyfter
Sverige" är oklart.

Men ordvalet är ett sätt att få oss att glömma att det är människor,
arbetslösa arbetare det handlar om.


På engelska heter arbetskraft "labour force". Om man vänder på orden
fårman "forced labour", tvångsarbete, också det en mer könlös eufemism
för slaveri,

Kanske inte en så drastisk koppling i min hjärna som det kan verka i
förstone.

Se vad som händer i sjukvården. Eftersom höga vederbörande misstror
arbetskraften - och misstror läkarna - arbetar man på olika sätt för att
ta för att ta ifrån läkarna på vårdcentralerna ansvaret. Ett team
bestående av läkare, arbetsterpeut, kurator etc ska bedöma arbetsförmåga
enligt åtta punkter utfärdade av försäkringskassans chef Dan Eliasson.

En Svensson som intet ont anande kommer till vårdcentralen för att få
vård och bli sjukskriven under tiden kommer ut med stämpeln si-och-så
arbetsför.

Vad är poängen med att jaga sjuka människor när arbetslösheten ligger på
8 procent? Jo, det ökar arbetskraften. Inte nödvändigtvis antalet
arbetande, men arbetskraften.

I en kapitalistisk ekonomi fyller även de arbetslösa en viktig roll. De
sätter press nedåt på den allmänna lönenivån i samhället. Städa för 70
kr/tim? Passar inte galoscherna finns det folk som städar för 20 kr/tim.
Gud nåde dig om förhållandena gör dig sjuk. Hoppa!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home